• Gemeente penningen

    Richard van Hoek Fotografie
  • Jan Wieman
  • Jan Wieman

Twintig vrijwilligers ontvangen gemeentepenning

SLIEDRECHT Maar liefst 20 vrijwilligers werden op 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag beloond met de Sliedrechtse gemeentepenning vanwege hun jarenlange inzet en hun bijzondere verdiensten voor het vrijwilligerswerk.

door Jan Wieman

Wethouder Hanny Visser had het er maar druk mee. Ze liet duidelijk blijken hoe belangrijk ze het vrijwilligerswerk vindt. Op diverse manieren maakte ze de vrijwilligers en andere aanwezigen duidelijk hoeveel zij en de gemeente Sliedrecht het vrijwilligerswerk waardeert: 'ik heb naar deze dag uitgekeken; vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn' en 'als we jullie niet hadden zou Sliedrecht lang niet zo leuk en aangenaam zijn' waren uitspraken van haar.

's Middags was zij te gast bij de vrijwilligersmiddag van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht waar zij aan de dames Nel Kersbergen, Vera de Keijzer en Jeannette van Ballegooijen, alle drie op diverse terreinen werkzaam als vrijwilliger bij SWS, de penning overhandigde.

Voor de avondsessie waren maar liefst zeventien mensen misleid en zij werden dus verrast dat juist zij de penning kregen in plaats van degenen waarvoor zij dachten te komen.

De grote zaal van partycentrum De Lockhorst was dan ook zeer goed gevuld met mensen die geheim hadden gehouden aan wie de penningen zouden worden uitgereikt. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat er regelmatig verbaasde kreten klonken als de naam van iemand genoemd werd die kwam omdat hij of zij vond dat een ander de penning verdiend had. Hier en daar werd er flink gelachen omdat het 'slachtoffer' er zo leuk was ingetrapt en kreeg de 'dader' quasi een duw en daarna een zoen of hand. Blijdschap was op de gezichten te lezen,soms werd een traantje weggeveegd.

De penningen werden uitgereikt aan: Theo Leeuwenstein (G-Voetbal V.V Sliedrecht), Irma Meulbroek (Boldermanege), Wim Batenburg (Boldermanege), Joop Stam (Merwetippelaars), Gijs Zonnenberg (½ a4tje activiteiten), Kees Boer (Wilhelmus), Joop Hartog (Verslaggever), Tonny Hartog (Wilhelmus), Ineke Boer (Sliedrecht Sport), het echtpaar Wim en Jo Leeuwenstein (Waerthove), Neeltje de Graaf (Overslydrecht), Mels de Zeeuw (Sinterklaasfeest), Plonie Landman Parkzicht), Marijke Bavelaar (Parkzicht), Beatriz Wagenmakers (Parkzicht), Alida Stouten (Parkzicht).

De tussen de haakjes genoemde activiteiten bleken vaak slechts één van de vele, dikwijls zijn deze mensen op veel andere gebieden ook nog actief in hun vrije tijd. De wethouder somde bij iedere vrijwilliger alle vrijwilligersactiviteiten op die zij of hij in de loop van de jaren had verricht of nog steeds verricht. Ze meende dat bij een aantal van hen dit niet uit te drukken was in uren per week maar dat toch echt gedacht moest worden in manjaren.

De bloemen die naast de penningen namens de gemeente werden uitgereikt waren dan ook bedoeld voor 'het thuisfront' dat hen zo dikwijls moet missen. Eén van de vrijwilligers zei: ,,Deze penning is eigenlijk ook voor onze partners omdat wij er zo vaak niet zijn."