• Archief BDUmedia

'Uitgegroeid tot hét loket van Sliedrecht'

SLIEDRECHT Samenwerken met huisartsen, het opzetten van een lokaal platform armoedebestrijding en de toevoeging van GGZ-expertise in het sociaal team: dat zijn de gemeentelijke wensen voor 2017 op sociaal gebied.

door Erik de Bruin

Dat bleek dinsdagavond tijdens een beeldvormende raadsvergadering. De gemeenteraadsleden werden geïnformeerd over de verrichtingen van de twee sociale teams op het gebied van jeugdzorg en Wmo, die twee jaar geleden bij de decentralisaties in het sociaal domein tot stand zijn gekomen en op 1 januari 2017 zijn samengevoegd. Wethouder Hanny Visser sprak vol lof dat het Wmo-loket in het gemeentekantoor is uitgegroeid tot hét loket van Sliedrecht. Brigitta Müller, de directrice van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en samen met Margret van Schie van Rivas nog altijd kwartiermaker, liet de cijfers zien. Tot en met het derde kwartaal van 2016 werd het loket 335 keer bezocht. Bovendien kreeg zij 1520 telefoontjes en 123 e-mails. De behandelde casussen waren deels psychosociaal en hadden ook te maken met huurschulden. ,,Ondanks onze inzet zijn er het afgelopen jaar toch zes woningontruimingen geweest", aldus Müller. Ze sprak ook over 23 zorgmijders en lichtte uit dat de gewenste samenwerking met huisartsen ('achter fysieke klachten schuilen vaak sociale problemen') nog niet echt vorm heeft gekregen en dat er een verpleegkundige aan het team wordt toegevoegd met kennis van zaken op het mentale vlak. ,,Het was een tijdje zo dat mensen met psychiatrische problemen werden opgesloten. Nu wordt ingezet op ambulante thuisbegeleiding in plaats van opname in een kliniek. Dat vereist van onze kant meer expertise."

Wat betreft het minimabeleid zijn er lokale initiatieven die voor iets extra's zorgen naast de regelingen die in regionaal verband zijn ondergebracht. De kleding- en voedselbank is daar een voorbeeld van, maar ook Secret Santa en Alles Kids, een nieuwe stichting in oprichting. De gemeente wil hen een platform geven zodat ze met elkaar in contact komen. De wethouder gooide ook een steen in de vijver. ,,Vaak wordt uitgegaan van het wettelijk sociaal minimum. Ik vind dat er meer moet worden gekeken naar het besteedbaar inkomen en wil dat naar voren brengen in de Drechtsteden."