• Een blije Marjan Bisschop kijkt toe als twee van de dertien partners de overeenkomst tekenen.

    Jan Wieman

Veilig financieel ouder worden

SLIEDRECHT Maandag 24 juni vond de startbijeenkomst plaats van de lokale alliantie 'Veilig financieel ouder worden in Sliedrecht'. Tijdens de bijeenkomst tekenden de deelnemers van de alliantie de overeenkomst waarin zij zeggen te zullen meewerken aan het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen.

door Jan Wieman

Marjan Bisschop van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht was de grote animator van deze bijeenkomst in de Rabobank. Zij schreef organisaties aan die op welke manier dan ook te maken hebben met ouderen met de vraag of zij mee wilden werken aan de lokale alliantie. ,,Daar werd in grote getale zeer positief op gereageerd", aldus Bisschop. Doel van de bijeenkomst was het geven van voorlichting, het delen van kennis en ervaringen en de samenwerking op lokaal niveau zoeken ter voorkoming van financiële uitbuiting van ouderen.

Toneelgroep Onder Ons liet aan de hand van een levensecht voorbeeld zien hoe een oudere de dupe werd van de afhankelijkheid bij de hulp van de financiële administratie en de bankzaken. Daarna spraken ook medewerkers van de stichting Veilig Thuis, Koppelaar notarissen, de Politie en de Rabobank over de mogelijkheden die zij hebben om financieel misbruik tegen te gaan dan wel te voorkomen. Hierna tekenden de gemeente Sliedrecht, Agathos thuiszorg, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Politie, Veilig Thuis ZHZ, Sociaal Team Sliedrecht,Tablis Wonen, Rivas Zorggroep, TZorg, Koppelaar Notarissen,ASVZ/Carantegroep Stichting Waardeburgh en Rabobank Merwestroom het startdocument en werden daarmee netwerkpartner.

Zij kunnen allemaal op hun eigen manier meewerken aan het financieel veilig ouder worden in Sliedrecht. Voor hen is ook een stappenplan uitgewerkt wat zij kunnen doen als zij financieel misbruik vermoeden of constateren. Bisschop: ,,Dertien partners gaan aan deze alliantie deelnemen en hebben vandaag hun handtekening gezet onder de overeenkomst. We gaan ons hieraan houden, de volgende bijeenkomst wordt al gepland."

Steeds vaker wonen ouderen langer thuis en kunnen daardoor afhankelijk worden van derden, zowel op het gebied van het huishouden als op financieel administratief gebied, bijvoorbeeld bij het pinnen of internetbankieren. Soms wordt van deze afhankelijkheid misbruik gemaakt. Dit kan gebeuren door familie, mantelzorgers, zorgverleners en soms ook door andere criminelen.

In Nederland worden per jaar 30.000 ouderen slachtoffer van geweld dit kan zijn op psychisch of fysiek geweld, verwaarlozing, financiële uitbuiting etc. Slechts 400 x wordt hier melding van gemaakt bij de politie. In 85 % van de gevallen wordt het geweld, in welke vorm dan ook, toegepast door familie, zo meldt de stichting Veilig Thuis. De afhankelijkheid is de voornaamste factor van het niet melden, mensen worden op allerlei manieren onder druk gezet om geld of kostbaarheden af te staan. Ook wordt geld 'geleend' bij het boodschappen doen, zichzelf geld toegeëigend omdat er klusjes zijn gedaan of met als reden 'straks heb je er toch niets meer aan'.

Iedereen kan meewerken aan het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen of ouderenmishandeling door melding te doen bij Veilig Thuis tel. 0800 2000.