• Erik de Bruin

Verbazing SGP-ChristenUnie over uitspraken Visser over bootjeshelling

Raadslid Cees Paas van de SGP-ChristenUnie wil opheldering over uitspraken van wethouder Hanny Visser. In dit artikel van deze krant over de bootjeshelling in de Sliedrechtse haven stelt zij dat 'we bijna zover zijn dat we de vergunning kunnen publiceren."

Door Simon Fousert 

Paas vraagt zich in een reeks vragen aan het college verbaasd af wanneer de gemeenteraad dan besloten heeft over het al dan niet aanleggen van de bootjeshelling en wanneer er budget is gereserveerd voor de uitvoering van de plannen. Hij wil weten wanneer de raad over een concreet voorstel in discussie gaat, zodat 'we niet via de media hoeven te communiceren'. Hij stelt dat bewoners zich irriteren aan het artikel en zich door de stelligheid en de quote 'bijna publiceren van de vergunning' voor een voldongen feit geplaatst worden.

Paas refereert ook aan de bewonersavond van 4 september, waarover Visser in deze krant zegt dat zij aan het einde van die avond het gevoel had dat het goed kwam, ondanks de geuite bezwaren. Paas: ,,Is er niet aan de omwonenden beloofd om eerst een concreet plan uit te werken, dit terug te koppelen aan de bewoners en dan pas verdere stappen te ondernemen? Op welke manier gaat u dit doen?" In het artikel geeft Visser ook aan dat zij, voordat de vergunning wordt verleend, een parkeerplan uitwerkt en dit aan de omwonenden (bewoners van de Havenstraat) voorlegt. Raadslid Paas wil echter weten hoe het zit met de commitment van alle betrokken partijen. Hij wil dit uitgewerkt zien per betrokken partij. Ook wil hij weten of het college vindt dat de gemeente zorgvuldig heeft gecommuniceerd.