• Archief BDU

Verontwaardiging over giflek DuPont

SLIEDRECHT De gemeente reageert met ,,bezorgdheid en verontwaardiging" op het nieuws dat bij DuPont tussen 10 en 12 augustus 2730 kilo van het kankerverwekkende gas formaldehyde is gelekt. ,,Wat heeft deze lekkage voor gevolgen gehad voor omwonenden?", wil de gemeente weten. Ook PRO Sliedrecht en PvdA hebben vragen gesteld. De provincie heeft aangifte gedaan tegen het chemieconcern.

DuPont benadrukt dat de uitstoot op grote hoogte plaatsvond en er daardoor geen gevaar is geweest voor de omwonenden en het milieu. ,,Wij zien een doorgerekende bevestiging van deze uitspraak op korte termijn tegemoet", reageert de gemeente. ,,Daarnaast willen wij weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe het kan dat dit lek twee dagen lang heeft bestaan, waardoor er een grote hoeveelheid formaldehyde is uitgestoten. Het lijkt erop dat er niet direct alarmbellen zijn gaan rinkelen in het bedrijf toen dit incident plaatsvond. Dit is onacceptabel." De gemeente eist uitleg en wil weten hoe dit in de toekomst voorkomen wordt.

DuPont meldt dat ,,verschillende technische maatregelen zijn getroffen om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen".

Aangifte

DuPont heeft het gaslek op 12 augustus gemeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de betreffende productielijn stilgelegd. Het lek was ontstaan door een scheur in een gedeukte breekplaat. De breekplaat werd vervangen en de productie weer opgestart. Op dat moment werd uitgegaan van ,,een klein incident". Pas later (op 20 september) werd bekend dat het om een grote hoeveelheid formaldehyde ging. OZHZ heeft toen, namens de provincie Zuid-Holland, aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. ,,Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van een strafbaar feit", laat de provincie weten. De provincie heeft opdracht gegeven om alle feiten rond dit incident in kaart te brengen. ,,Op basis hiervan kan vervolgens worden beoordeeld of nadere eisen en/of voorwaarden aan DuPont kunnen worden opgelegd."

DuPont heeft een extern bureau ingeschakels om de eventuele blootstelling van de omgeving aan formaldehyde te onderzoeken. Over twee weken wordt de rapportage verwacht. OZHZ overlegt met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid over de opzet van een eigen onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade.

Formaldehyde

Formaldehyde is een giftig gas en staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen, omdat het kankerverwekkend is. Formaldehydedamp in de lucht komt terecht in de slijmvliezen van de ogen, neus en keel. Dit kan leiden tot prikkeling en irritatie van de slijmvliezen. Na inademing van formaldehyde kunnen ook hoofpijnklachten ontstaan.

Label:

DuPont