• Lintjesregen

    Richard van Hoek Fotografie

Vier lintjes in Sliedrecht

SLIEDRECHT Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april ontvingen vier Sliedrechters een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Bram van Hemmen speldde deze onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in zalencentrum De Lockhorst.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Arie Batenburg heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hij is sinds 1993 bezorger van de kerkbode van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Sinds 1998 is de heer Batenburg vrijwilliger, onder andere als rondleider, bij het Nationaal Baggermusem. Van 2003 tot 2015 was hij vrijwilliger ten bate van de Stoombaggermolen Friesland. De heer Batenburg was betrokken bij de restauratie en het onderhoud van de stoombaggermolen. Tevens fungeerde hij als molenbaas en gastheer bij stoomevenementen.

Mevrouw Batenburg-de Groot maakt zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de samenleving. Zij is sinds sinds 1993 bezorger van de kerkbode van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Daarnaast is zij sinds 1998 vrijwilliger bij het Nationaal Baggermuseum. Mevrouw Batenburg fungeert als hoofdsuppoost, zij verricht receptiewerkzaamheden en bood ondersteuning bij festivals.

Gerard de Waard maakt zich al ruim 30 jaar verdienstelijk voor de samenleving. Sinds 1988 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk, vrijgemaakt Sliedrecht, locatie 'Elim-kerk'. Hij is lid van de wervingscommissie, verricht bezoekwerk bij ouderen en is lid van de Commissie van Beheer. Daarnaast is De Waard coördinator ten bate van mensen met een beperking en is hij betrokken bij incidentele activiteiten. Sinds 2002 is De Waard vrijwilliger bij de Maranathakerk. Hij is lid van de commissie 'Aangepaste Kerkdienste' en organiseert in deze hoedanigheid kerkdiensten voor mensen met een beperking. Bovendien verzorg De Waard transfer van mindervaliden kerkgangers van en naar de kerk. Sinds 2003 is De Waard vrijwilliger bij ASVZ De Merwebolder. Hij is bezoekvrijwilliger voor een cliënt, sinds 2005 verzorgt hij tevens de maandelijkse kerkdiensten en is hij lid van de Commissie Geestelijke Verzorging. De Waard is ook medeorganisator van christelijke concerten en voorstellingen, hij maakt de roosters voor de koren, is actief als koster tijdens de kerkdiensten en verzorgt samen met zijn vrouw de transfers van de cliënten. Van 2009 tot 2015 was De Waard als chauffeur vrijwilliger bij de Voedselbank Sliedrecht. Sinds 2017 is hij als kok vrijwilliger bij het initiatief 'Samen voor Sliedrecht' alsook bij de Florys Groep.

Gijs Zonnenberg maakt zich al sinds de jaren 70 verdienstelijk voor de samenleving. Hij is mede-oprichter en dirigent van de jongerenzanggroep/het kinderkoor 'Laudate Deum'. Sinds 1981 is Zonnenberg muzikaal leider tijdens de Kinderbijbelweken van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en begeleidt hij tijdens de evangelisatieweek de samenzang tijdens de ouderenmiddagen. Van 1983 tot 1995 was Zonnenberg organisator en leider van de kampweken, van 1983 tot 2000 dirigent van het christelijke kinderkoor 'De Krekels', van 1990 tot 2004 dirigent van het christelijke kinderkoor 'Kithara' en van 1996 tot 2009 dirigent van het Hervormd Gereformeerd kinderkoor 'Osanna'. Zonnenberg is sinds 1990 fondsenwerven en voorlichter van Stichting Jemima. Zonnenberg is sinds 1998 programmamaker/presentator/radiopresentator van Stichting Merweradio en MerweRTV. Hij verzorgde het programma 'Goed nieuws voor u' en produceerde de programma's 'Muzikaal Talent' en 'Israël Specials'. Sinds 2006 stelt hij tv-uitzendingen samen voor de Zendgroep kerken. Sinds 2010 verzorgt de heer Zonnenberg Israël-presentaties bij SBO De Akker in Werkendam en sinds 2013 is hij organisator van de maandelijkse zangmiddag bij Zorgcentrum Parkzicht. Daarnaast is Zonnenberg BABS van de gemeenten Sliedrecht en Molenlanden.