• Jan Wieman

Vondelflat ondergaat metamorfose

SLIEDRECHT De Vondelflat aan de Joost van de Vondelstraat werd vrijdag 16 juni na een periode van zeven maanden van groot onderhoud feestelijk heropend. Behalve de naam is niets aan het wooncomplex hetzelfde gebleven. De tevredenheid over het resultaat is groot onder de bewoners.

door Jan Wieman

Nadat de oudste bewoners mevr. Kraaijeveld (95) en de jongste Elena Kock (22) het nieuwe naambord onthuld hadde,n troffen bewoners en genodigden elkaar in de recreatiezaal waar de voorzitter van de huurdersorganisatie Ad van der Klis het spits afbeet van een serie speeches. Hij citeerde het grafschrift van Joost van de Vondel 'Hier leit Vondel zonder rouw, Hij is gestorven van de kou'. Waaraan hij toevoegde: ,,Dat was 430 jaar geleden, als hij bij ons was komen wonen was hij zo niet gestorven, zeker na deze verbouwing niet." Hierna schetste hij het renovatieproces waarvoor in 2015 de eerste plannen van de eigenaar Mooiland op tafel kwamen en van wie de bewoners tot hun verwondering de garantie kregen dat er geen huurverhoging aan verbonden zou zijn. Van der Klis liet duidelijk blijken hoe tevreden hij was met het bereikte resultaat en de manier waarop door de aannemer Dura Vermeer en de eigenaar was gewerkt en met de wensen van de bewoners was omgegaan. De aanwezige bewoners konden dit meerdere keren bevestigen.

De werkvoorbereider van Dura Vermeer, Dennis Stok, vertelde trots te zijn met het behaalde resultaat, maar ook dankbaar voor de medewerking voor de medewerking van de bewoners. ,,Zo treffen we het niet vaak", zei hij. De aannemer bood de bewoners een stoelenset en tafeltje aan voor in de wachtruimte bij de lift.

Dennis van Wijk, regiomanager van Mooiland, sloot de rij van sprekers. ,,Een totaal verouderd woongebouw werd gerenoveerd tot een modern complex met voorzieningen van deze tijd en een hedendaagse uitstraling", sprak hij. Hij bracht veel bloemen mee voor mensen die een extra bijdrage hadden geleverd aan deze geweldige klus die 7 maanden in beslag heeft genomen. Op deze manier wilde hij hen graag bedanken. De middag werd afgesloten met een borreluurtje en een heerlijk buffet.

Er gebeurde nogal wat aan de flat: kunststof kozijnen werden geplaatst met HR-glas, elke woning kreeg een ruim balkon en werd optimaal geïsoleerd, categorie A en B, er werd nieuwe gevelbeplating aangebracht in een moderne kleurstelling, alles werd opnieuw geschilderd en er werd in de algemene ruimtes nieuwe vloerbedekking aangebracht. De laatste kleine voorzieningen zullen nog voor de bouwvakvakantie worden afgerond. Voorheen stonden regelmatig woningen leeg in het complex, sinds de renovatie is afgerond is de vraag naar de woningen enorm gestegen, er is al een wachtlijst ingesteld.