'Voor wie en waar gaan we bouwen?'

SLIEDRECHT Wonen in Sliedrecht. Dat is het thema van de bewonersavond die PRO Sliedrecht dinsdag 4 juni (aanvang: 19.30 uur) houdt in het Griendencollege aan de Kamerlingh Onneslaan. ,,Waar gaan we woningen bouwen en voor wie? Voordat het gemeentebestuur binnenkort (het onderwerp staat geagendeerd op 18 juni, red.) haar verhaal uit de doeken doet, willen we eerst onze eigen visie toetsen."

Aldus Gerrit Venis van PRO Sliedrecht, die elke mogelijkheid in de gemeenteraad aangrijpt om dit onderwerp aan te snijden. Zich daarbij aanvankelijk met name richtend op de sociale woningvoorraad, die, zo stelt hij, naar het oorspronkelijke niveau moet worden getild. ,,37 procent van de totale Sliedrechtse woningvoorraad bestond uit sociale huur of koop. Dat percentage is geslonken dankzij de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt. Wij vinden dat dit aangevuld moet worden en daarin staan we niet alleen. Tablis Wonen vermeldt in haar veranderprogramma dat er 350 sociale woningen toegevoegd dienen te worden. Dat onderschrijven we."

Het Drechtstedenbestuur ziet het anders. In de overkoepelende woonvisie die eind 2017 werd vastgesteld wordt melding gemaakt van een stand-still-principe. ,,Gelukkig is aan de afzonderlijke gemeenten gevraagd hier een lokale paragraaf aan toe te voegen", aldus Venis. Om goed beslagen ten ijs te komen richtte de partij een werkgroep op. Organisaties en inwoners werden uitgenodigd mee te denken. ,,De publieke belangstelling was helaas zeer gering. Dat verbaasde ons want op social media en internetfora is dit een veelbesproken onderwerp. Dat er geen huis te koop is en dat je zo lang moet wachten op een sociale huurwoning. Tegen hen zou ik willen zeggen: Kom volgende week en ga een inhoudelijke discussie aan." PRO stelde een rapport op. De speerpunten staan in de uitnodiging op de website. ,,We streven een uitgekiend bouwprogramma na", legt Venis uit. ,,De nadruk ligt op doorstroming. Zorg voor meer woningen in het middenhuursegment. Als hier geen partijen voor te vinden zijn laat die dan door Tablis bouwen." 1500 is wat hem betreft de limiet. ,,Daarmee vang je de eigen bevolkingsgroei tot 2031 aardig op." ,,Waar? Ook daarover is het goed van gedachten te wisselen."