• Jeffrey Bervoets
  • Jeffrey Bervoets

Voorbereidende werkzaamheden Staatsliedenbuurt gestart

SLIEDRECHT De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht wordt geherstructureerd in verschillende fasen. In de eerste fase van de wijk is inmiddels goed zichtbaar dat er veel staat te gebeuren. De woningen zijn leeg en er zijn bouwhekken geplaatst. Er zijn mensen aan het werk om de sloop voor te bereiden. Niet alle woningen in de wijk worden gesloopt, een groot aantal woningen wordt gerenoveerd en ook daar zijn de activiteiten goed zichtbaar.

Er zijn medewerkers van Stedin aan het werk om het gas en de elektriciteit af te sluiten en de aansluitingen voor gas, elektriciteit en water worden uit de woningen verwijderd. Daarnaast worden nog enkele woningen onderzocht op asbest. Kuipers Infra en BM Bouw plaatsten bouwhekken om de woningen van fase 1. De planning is dat in maart gestart wordt met de sloop van de woningen die plaats gaan maken voor de nieuwbouw van huur- en koopwoningen. Alle woningen in fase 1 worden gesloopt en hier komen beneden/bovenwoningen en appartementen in de huur en eengezinswoningen in de koop voor terug.

Aan vijftig woningen in de Thorbeckelaan en de Dr. Schaepmanstraat wordt groot onderhoud verricht, zodat deze woningen nog minimaal 15 jaar kunnen blijven staan. Op dit moment zijn de werkzaamheden in de woningen vrijwel afgerond en is gestart met de verbeteringen aan de buitenzijde van de woningen. De planning is dat de werkzaamheden aan deze woningen in het tweede kwartaal van 2017 worden afgerond, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een wijk gebouwd in de jaren '50. De wijk bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen die Tablis Wonen bezit en beheert. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk en de woningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een woonwijk gevraagd wordt. De staat van veel woningen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Dat is de reden van de herstructurering van de wijk die in fasen wordt uitgevoerd. Met de herstructurering wordt een mooie woonwijk voor jong en oud gerealiseerd.

De bewoners en de omwonenden van de wijk worden op de hoogte gehouden van de activiteiten in de wijk. Het nieuws over de wijk is te volgen op www.wonenindestaatsliedenbuurt.nl.