• Jan Wieman
  • Jan Wieman
  • Jan Wieman
  • Jan Wieman
  • Jan Wieman

Voorlichtingsmiddag Brandpreventie voor bewoners Rondeel

SLIEDRECHT Om de duidelijk te maken wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen in hun woning en hoe te handelen bij brand, hield de Bewonerscommisie van het Rondeel maandag 9 oktober een voorlichtingsmiddag Brandpreventie voor de bewoners van het complex. Tijdens de bijeenkomst liet Marcel van Wijgerden, medewerker Toezicht en Brandveilig Leven van de veiligheidsregio Zuid Holland-zuid, aan de hand van concrete situaties zien wat zij kunnen doen als dit onverhoopt mocht gebeuren.

door Jan Wieman

Bijna 40 bewoners gingen in op de uitnodiging, die ondersteund werd door Tablis Wonen, van de Bewonerscommissie, de zaal was dan ook zeer goed gevuld. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het Rondeel ligt ruim boven de 70 en een aantal van hen is gebruiker van een rollator of rolstoel. 'Hoe veilig is ons complex en mijn woning bij brand?', was voor de bewoners een belangrijke vraag. Marcel kon hen geruststellen: Het Rondeel is een brandveilig gebouw met goede vluchtwegen voor de galerijwoningen, een goed vluchttrappenhuis en de lift kan, op aanwijzing van de brandweer, ook gebruikt worden. Tablis Wonen dient wel enkele voorzieningen te treffen om de brandveiligheid te vergroten.

Voor de bewoners had hij belangrijke adviezen om binnenshuis de brandveiligheid te vergroten en brand te voorkomen en wat te doen bij een eventuele brand, bijvoorbeeld: hang rookmelders op in diverse ruimtes en houdt deze schoon en controleer ze regelmatig; bel 112; weet wat je moet doen bij een vlam in de pan; sluit bij brand alle deuren van de woning om rookverspreiding te voorkomen en verlaat de woning, waarschuw de buren; ken de vluchtwegen; verzamel op centrale plaatsen.

Voor de bewoners een zeer nuttige bijeenkomst. Op verzoek van de bewoners onderzoek de Bewonerscommissie de mogelijkheid om via de Brandwondenstichting een aanvraag te doen voor het gratis plaatsen van rookmelders in hun woningen door vrijwilligers van deze stichting.