Vrij baan voor evenementen op Winklerplein

Weekmarkt mogelijk naar Kerkbuurt

SLIEDRECHT Het college stelt voor het Burgemeester Winklerplein aan te wijzen als evenemententerrein. Het gaat om maximaal zes evenementen per jaar tot een totaal van maximaal vijftien dagen per jaar. Ter compensatie wordt onderzocht of de weekmarkt kan verhuizen naar de Kerkbuurt. Het college doet deze voorstellen in het kader van een nieuw vast te stellen evenementenbeleid, waarover de gemeenteraad zich dinsdag 10 maart buigt.

Het college wil twee meerdaagse evenementen per jaar toestaan. Een meerdaags evenement mag maximaal acht dagen duren, zonder dat het maximum van 15 dagen per jaar in totaal wordt overschreden. Genoemde aantallen zijn inclusief de dagen voor op- en afbouw.

Om de druk op het parkeerterrein van het Winklerplein te beperken moet er een onderzoek komen naar verplaatsing van de weekmarkt naar de omgeving van Kerkbuurt. Dit zou tegelijk een impuls kunnen betekenen voor de Kerkbuurt, meent het college.

Kermis

Bovenstaande voorstellen zetten het licht nog niet per se op groen voor een kermis op het Winklerplein. Het college wil nader onderzoek doen naar een structurele oplossing voor de kermis. Uitgangspunt daarbij is de kermis te koppelen aan het nieuwe maritieme zomerfestival (het vroegere Baggerfestival).

Zondagsrust

Een andere wijziging in het evenementenbeleid is een verdere beperking van evenementen op zondag. In het huidige beleid zijn evenementen op zondag ná 13.00 uur toegestaan in heel Sliedrecht. In het nieuwe beleid mag dat alleen ten noorden van de A15, eveneens na 13.00 uur. Een uitzondering wordt gemaakt voor herdenkingsplechtigheden. Deze kunnen ook ten zuiden van de A15 plaatsvinden.

De genoemde wijzigingen in het evenementenbeleid betreffen voorstellen van het college van B en W. De gemeenteraad neemt er een beslissing over. Dinsdag 10 maart gaat de raad met het college in discussie over het onderwerp. Op 24 maart valt de beslissing.