• Anneke Hymmen

Vrijwilliger bij Home-Start

SLIEDRECHT Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben. Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken. In Sliedrecht is behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen, en leren daar zelf ook weer veel van. Home-Start zoekt nog mensen om als vrijwilliger, op basis van gelijkwaardigheid, een gezin met kinderen te ondersteunen.

Wie overweegt vrijwilliger bij Home-Start te worden, bespreekt met de coördinator in een kennismakingsgesprek de werkwijze van Home-Start, de motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna volgt een training. Enthousiast geworden? Bel vrijblijvend voor meer informatie naar de coördinator van Home-Start Sliedrecht, Sascha Zonneveld telefoon: 06 20 24 93 28 s.zonneveld@humanitas.nl. Meer info via www.home-start.nl.