Waardeburgh heeft nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur

SLIEDRECHT/H'VELD-G'DAM Bij Waardeburgh vindt per 1 mei een wisseling van de wacht plaats. Herman C. Klop (links op de foto) legt zijn functie als Voorzitter Raad van Bestuur neer wegens zijn pensionering. Op 23 april heeft hij afscheid genomen van zowel zijn werk als van Waardeburgh. Peter de Wit is per 1 mei de nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur van Waardeburgh.

De Raad van Bestuur van Waardeburgh bestaat uit twee personen. Naast Herman Klop is Ko Smittenaar, reeds 26 jaar werkzaam bij Waardeburgh, lid van de Raad van Bestuur. Zijn werk als bestuurder richt zich met name op de ondersteunende dienstverlening van Waardeburgh. Peter de Wit neemt de bestuurlijke taken van Herman Klop over. Beide heren hebben een aantal dagen met elkaar opgetrokken, zodat De Wit de dagelijkse gang van zaken mee kon maken. .

De eerste indruk van De Wit is prettig: ,,Ik kom uit de zorgsector, dat gedeelte is niet nieuw voor mij. Maar ik maak nu wel de overstap van Bourgondisch Brabant naar Calvinistisch Holland. Daarin merk ik wel een verschil. Het belangrijkste; de betrokkenheid bij de zorg, is gelukkig hetzelfde. We zijn bezig met wat ons allen bindt: goede zorg voor onze cliënten."

Klop heeft ruim 25 jaar bij Waardeburgh gewerkt. Wat hij het meest gaat missen aan zijn werk? ,,Het kopje koffie met mijn secretaresse aan het begin van de werkdag zal ik het meest missen. Ik begin altijd vroeg en tijdens de koffie praten we bij en bespreken we wat de dag brengt. Op de langere termijn zal ik gaan missen dat ik niet meer actief verantwoordelijk ben voor de mensen die zorg nodig hebben. Ik heb mij altijd voor hen ingezet, maar vanaf nu heb ik een andere positie in dit proces. Wat ik niet zal missen is mijn ergernis rondom de nieuwe regelgeving in de zorg. Er wordt tegenwoordig zomaar een streep gezet door bestaande regelgeving en vaak worden de consequenties daarvan mijns inziens onvoldoende doordacht. Mijn ergernis zit ook in het feit dat ik al voorzie dat dit niet gaat werken. Ook houd ik niet van al het 'geneuzel' hieromtrent. Collega Ko Smittenaar noemt mij wel eens burgerlijk ongehoorzaam, omdat ik altijd wel een uitweg zie om toch zorg te bieden of iets anders voor elkaar te krijgen. Ik noem het zelf liever inventief burgerlijk denken. Want zoals de Franse filosoof Voltaire al zei in de 18e eeuw: Meegaan met de stroom brengt je het snelst bij het afvoerputje."

De Wit: ,,Die gedachte en instelling Herman zit ook in mij en wil ik zeker voortzetten. Daarnaast is er een aantal ankerpunten in het beleid van Waardeburgh waar ik grote waarde aan hecht. We leveren altijd zorg, ook als het even niet kan. We zijn gericht op het welzijn van onze cliënten en willen een klimaat creëren waarin de vrijheid van de cliënt optimaal ondersteund wordt en het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen zo veel mogelijk wordt uitgebannen. En op alle locaties willen we een integraal aanbod hebben, zodat alles binnen de eigen gemeenschap en omgeving plaats kan vinden en we het ondersteunende netwerk er optimaal bij kunnen betrekken. Situaties waarbij iemand die bijvoorbeeld altijd in Sliedrecht heeft gewoond de laatste jaren van het leven moet uitwijken naar een andere woonplaats om de juiste zorg te ontvangen, willen we voorkomen door de zorg dichtbij, lokaal en integraal te organiseren. De uitdaging is om dit allemaal financieel te kunnen doen." Klop vult aan: ,,Ik ben er ook trots op dat Waardeburgh zo'n financieel stevige en enthousiaste organisatie is geworden en al jaren is."