Warmtenet op groen

SLIEDRECHT Als je de kans krijgt, moet je hem pakken. Ook als je misschien nog niet helemaal overtuigd bent dat het duur- en heilzaam werkt. Inmiddels zegt Liesbeth Marchesini, de directrice van Tablis Wonen, volmondig Ja tegen de aanleg van een regionaal warmtenet dat vanuit Sliedrecht (in de Staatsliedenbuurt wordt het eerste kraaltje geregen) zijn weerslag moet krijgen in de Drechtsteden. 

 

door Erik de Bruin

Ze was eerst nog, zo gaf ze dinsdagmiddag eerlijk toe tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, 'ongelovig'. ,,Toen ik in september 2016 begon bij Tablis had je allemaal verhalen in de media over van het gas af. Prima natuurlijk dat er duurzame ontwikkelingen in gang worden gezet, daar kan ik zoals iedereen alleen maar voor zijn, maar kan het wel zo snel (2035 is het streefjaar, red.)? Is dat realistisch? Hier spraken ze over een warmtenet. Misschien heb ik een aantal jaren onder een steen gelegen, maar ik had daar nog nooit van gehoord. Ik werd er voor het eerst mee geconfonteerd en stond nou niet direct, laat ik daar eerlijk in zijn, te juichen. Het kwam op mij ongeloofwaardig over. Nadat ik de plannen had bestudeerd was ik nog steeds allerminst overtuigd en ik niet alleen. Zeg maar gerust dat binnen de woningcorporatie alle seinen op rood stonden. Voor veel huurders zou het in hun energierekening iets goedkoper uitpakken, maar voor de verhuurder juist duurder. Daar zit je niet op te wachten en je wilt het al helemaal niet doorberekenen. De rekening bij sociale huurders neerleggen. In de tussentijd was er wel een robuuste warmtenet-beweging op gang gekomen (lachend: ik verdenk HVC ervan lijntjes naar de pers te hebben gegooid) waardoor het voor ons vrij onontkoombaar werd. Uiteindelijk gingen we toch overstag. 'We doen mee', zeiden we eind vorig jaar. 'Maar dan moet er wel commitment zijn. Iedereen moet bijdragen." Met iedereen doelde ze op de mede-ondertekenaars in het gemeentekantoor.

Ook de wethouders Aldrik Dijkstra en Rik van der Linden (van respectievelijk Sliedrecht en Dordrecht), Han Weber, gedeputeerde in Zuid-Holland, en HVC-directeur Arjan ten Elshof zetten hun handtekening en bekrachtigden daarmee de samenwerking. Waartoe ze waren aangezet door de voor Over Morgen, een adviesbureau in ruimtelijke ontwikkeling, werkzame Anne Janssen, die de regierol op zich nam en bovengenoemde partijen in korte tijd warm heeft gemaakt. ,,Dat het in zo'n razendsnel tempo is gegaan, overtrof mijn verwachtingen. Willen we van het gas af dan is dit precies wat we nodig hebben. Daadkracht tonen, verder kijken dan je eigen belang. Hopelijk groeit Sliedrecht uit tot het schoolvoorbeeld voor de rest van Nederland hoe je de stap zet naar een gasvrije toekomst." Alle partijen beogen een sneeuwbaleffect. ,,Laat dit het begin van de energietransitie in de Drechtsteden zijn", sprak Ten Elshof. ,,Zo keken we er uiteindelijk ook naar. In het begin hadden we er vanwege de financiën een hard hoofd in, maar we hebben door die problemen heen gekeken. Banken en gemeenten (onze aandeelhouders) staan ervoor open dit soort projecten te financieren. Waarbij we overigens al een stap verder denken. Restwarmte, waar we nu over spreken, is in die zin geen duurzame oplossing omdat het maar ongeveer twintig jaar standhoudt. Aardwarmte wel. Daar kun je veel langer uit putten. In het Westland gaan we nu proefboringen doen."

De provinciale bestuurder Han Weber haalde aan dat de energietransitie vooral een sociale innovatie behelst. ,,Anders koken, anders verwarmen. De impact op huishoudens is niet te onderschatten. We hebben met z'n allen heel veel te leren. Overhaasten is niet goed - als we al over een paar jaar volledig gasloos zijn dan zouden mensen die bijvoorbeeld net een nieuwe cv-ketel hebben aangeschaft zich terecht bekocht voelen - maar je moet wel een daad stellen. 2035 is een heldere lijn. Daar kun je nu al rekening mee houden."

Voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt die zo meteen, als dit deel van de herstructurering is afgerond, hun intrek nemen in de 95 woningen die aardgasvrij worden opgeleverd, hoeft dat niet. Zij gaan nu al in de weer met een inductieapparaat en zijn in feite, door toedoen van dit project, hun tijd ver vooruit. Overigens geldt dat ook al voor twee- tot drieduizend bestaande en nieuwe woningen in Dordrecht. Wethouder Rik van der Linden (ook regionaal projecthouder warmtenet) is blij dat het binnen de Drechtsteden wijder wordt verbreid en dat er aan de andere kant van de rivier een proeftuin bij is gekomen. ,,Wat we nu doen, is nog lang niet voldoende. De ketting (doelend op het kraaltje dat wordt geregen, red.) moet nog veel dikker."