• Krom, Jelmer

Waterschap Rivierenland sluit aan bij Statiegeld Alliantie

SLIEDRECHT Om zwerfvuil tegen te gaan, sluit Waterschap Rivierenland zich graag aan bij de Statiegeld Alliantie, die pleit voor het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Zwerfafval hoort niet het water en ook niet op de bermen en dijken. Het brengt schade aan de natuur en kleine plastic deeltjes kunnen in de voedselketen terecht komen. Waterschap Rivierenland werkt aan schoon water, voor mensen, voor de natuur en voor bedrijven. Het terugdringen van zwerfafval door het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes levert een bijdrage aan een duurzame circulaire economie. Hier sluit waterschap Rivierenland zich graag bij aan.

Plastic flesjes en blikjes vormen op dit moment zo'n 40 procent van het zwerfafval. Na de laatste hoogwaterstanden in de maand januari van dit jaar moest het waterschap langs de grote rivieren in het gebied veel plastic afval opruimen. Maar ook binnendijks vormt zwerfvuil langs sloten en weteringen een probleem. Op verschillende locaties werkt het waterschap mee aan opruimacties, zoals de Vuilvisdag in de Alblasserwaard.

Belgische en Nederlandse Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk pleidooi vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen aan de Nederlandse en Belgische regeringen. Meer informatie via https://statiegeldalliantie.org/.