'We willen op alle fronten vooruit'

Erik de Bruin

SLIEDRECHT Zaterdag 5 december, als de goedheiligman zijn verjaardag viert, hoopt v.v. Sliedrecht een cadeau uit te pakken dat de 104 jaar oude vereniging al jaren op haar lijstje heeft staan. Als de werkzaamheden, die eind oktober zijn begonnen, op schema blijven kan op die datum het nieuwe hoofdveld, gemaakt van kunstgrasvezels, in gebruik worden genomen. De nieuwe kantine, kleedkamers en tribune worden later dit seizoen of in de zomer uit de grond gestampt. ,,De club is in beweging en dat is goed. We willen vooruit. Op alle fronten."

Die beweging, waar Marcel Vlot op doelt, was al merkbaar op het sportieve vlak. De club is uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen in de regio. In de enorme kweekvijver zwemnen veel talenten rond. ,,Aan ons de schone taak om talentvolle jeugdspelers richting het eerste elftal te dirigeren. Zodat we er zelf de vruchten van plukken en de kwaliteit die we nastreven gewaarborgd blijft." Vlot is binnen het hoofdbestuur verantwoordelijk voor technische zaken. Hij draagt samen met hoofdtrainer Kees van Loon en diens technische staf zorg voor het vaandelteam. ,,Onder andere door een evenwichtige selectie samen te stellen en goede faciliteiten te creëren." Dat eerste lijkt te zijn gelukt. De blauw-witten, die naar West verhuisden, denderen als koploper door de eerste klasse heen. Aan het tweede wordt hard gewerkt. ,,We kunnen niet wachten", lacht de vroegere aanvoerder, die als speler de sportieve gloriejaren in de jaren tachtig en begin jaren negentig meemaakte. Hij bedoelt niet alleen de aanleg van het kunstgrasveld, maar met name de nieuwe accommodatie die komend jaar wordt gerealiseerd. Wachten doet de club al ruim een decennium. Op een trein, genaamd het Recreatief Knooppunt, die maar niet op stoom komt en waarvan het nog altijd de vraag is of dit überhaupt wel gebeurt. ,,Wat betreft de gemeentelijke plannen voor een accommodatie over het spoor (de velden zouden als het ware omgeklapt worden, red.) is een beleid gevoerd van pappen en nathouden. Met als gevolg dat het sportpark is verpauperd. We zijn stil blijven staan en dat heeft tot achteruitgang geleid."

'GEWOON DOEN' Het bestuur besloot het heft in eigen hand te nemen. ,,Op een gegeven moment ontstond er zoiets van: we gaan dit gewoon doen. Die vonk sloeg over op het gemeentebestuur. Wat we presenteerden, was niet zomaar een plan. We hadden het heel goed berekend en uitgedacht. Een plus voor de gemeente is dat ze weliswaar eenmalig een financiële bijdrage leveren (van circa negen ton, red.) , maar dat dit wordt gecompenseerd doordat de vereniging de velden zelf gaat onderhouden." Omdat het om semi-permanente, verplaatsbare huisvesting gaat, is een verhuizing naar het Recreatief Knooppunt (eind dit jaar verschaft de wethouder duidelijkheid over de haalbaarheid) nog steeds mogelijk. Op de korte termijn zal dit echter zeker niet van de grond komen. Bij v.v. Sliedrecht zijn de blikken op de nabije toekomst gericht. Het modulaire bouwpakket kan zodanig snel in elkaar worden gezet dat aankomend voorjaar een reële mogelijkheid is. Als het huidige seizoen nog gaande is. ,,Dat zou het mooiste zijn, maar we beginnen er alleen aan als we zeker weten dat het complex voor juni wordt opgeleverd. Anders stellen we de bouw uit tot de zomerstop."

'PRETTIGE CULTUUR' Dit heeft te maken met de Baggercup, een internationaal jeugdtoernooi dat vrijdag 4 en zaterdag 5 juni haar tweede editie beleeft. ,,Meer dan veertig teams uit diverse Europese landen namen hier afgelopen jaar aan deel. Daar waren we uitermate trots op", aldus Peter Vleugel, die het jeugdbestuur voorzit. Hij is blij dat de bouwplannen het toernooi niet in de weg staan. Dat het evenement voorrang krijgt. De jeugdafdeling staat volgens hem goed op de rails, maar zal, zoals Vlot al schetste, uitgebouwd moeten worden. ,,Er stroomt nog te weinig door naar de A-selectie. Daar willen we verandering in brengen, maar dat doen we met geleidelijke stapjes. Van onderuit. F1, E1, D1 en C1 spelen in de hoofdklasse. Daar groeien we met B1 en A1 ook naar toe. Waar we vier jaar geleden mee zijn begonnen, werpt langzaam z'n vruchten af. De leden van het jeugdbestuur hebben een voetbalhart. Ze hebben dezelfde visie en kennen de club van jongs af aan." Vlot haakt in: ,,Je merkt dat de verschillende geledingen binnen de vereniging naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat er een prettige cultuur heerst. Het plezier straalt ervan af. Natuurlijk heeft dat te maken met de huidige ontwikkelingen. Er wordt iets moois neergezet. Alle leden staan achter de plannen wat mede komt omdat er heel transparant over wordt gecommuniceerd. Iedereen wordt erbij betrokken."

KWALITEITSINJECTIE Hij noemt de samenwerking met het jeugdbestuur optimaal. ,,Wat in gang is gezet, is veelbelovend. Als je kampioen wilt worden in de eerste klasse en op hoofdklasseniveau wilt acteren, moet je wel om je heen kijken. Wie lopen er in andere ploegen rond? Zijn dat spelers die ervoor zorgen dat het spel dynamischer wordt, dat we tegenstanders onze wil kunnen opleggen en die body geven aan het elftal op de momenten dat het niet loopt. Nu haal je die spelers van buitenaf, maar het liefst vis je ze op uit je eigen jeugdopleiding. Daar zit ik met smart op te wachten." Door een kwaliteitsinjectie te geven aan het jeugdvoetbal (onder andere door trainers aan te stellen die zorgvuldig zijn geselecteerd en een voetbalschool op woensdagmiddag om talenten die er bovenuit steken meer technische bagage te geven) hoopt de club in de toekomst de loopplank uit te leggen naar de A-selectie. Vleugel: ,,Het kan best zo zijn dat ze dan al de afslag naar een BVO hebben genomen. Dat is een neveneffect. Veel scouts weten De Lockhorst te vinden. Dat is niet erg. Profvoetballer worden is natuurlijk het mooist. Dat gunnen we iedereen, maar is niet voor iedereen weggelegd. Wie niet slaagt, kan bij Sliedrecht wel op een hoog niveau spelen in het amateurvoetbal. Dat is wat we willen bewerkstelligen."