• BDU

Weekendafsluiting gedeelte Rijksstraatweg Dordrecht

DORDRECHT Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april voorbereidende werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe afrit vanaf de A16 naar de N3 uit de richting Rotterdam. Er wordt nieuw asfalt aangebracht voor deze nieuwe afrit 20 s-Gravendeel en de bewegwijzeringsportalen worden geïnstalleerd. Hiervoor wordt de Rijksstraatweg tussen tankstation Haan Postiljon en de N217/N3 in beide richtingen afgesloten van vrijdag 29 maart 20.00 uur tot maandag 1 april 05.00 uur. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de A16.

Dit is de eerste van in totaal tien weekendafsluitingen tot en met 8 september van dit jaar voor de aanleg van de nieuwe aansluiting. Vooral werknemers op de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en III zullen in de ochtend- en avondspits veel hinder ervaren van de werkzaamheden. Weggebruikers moeten de komende maanden extra opletten ter hoogte van de Rijksstraatweg en de op- en afritten van de A16 op de N3, want na elke weekendafsluiting wijzigt de verkeerssituatie ter plekke.

Rijkswaterstaat doet er samen met de aannemer Boskalis en de gemeente Dordrecht alles aan om de hinder te beperken. In korte tijd wordt zoveel mogelijk werk tegelijk uitgevoerd in de weekenden en vakantieperiodes. Vooraf bepalen we de beste omleidingsroutes en zorgen we voor duidelijke borden langs de weg.

We monitoren de drukte om waar nodig extra maatregelen te nemen.

Dat neemt niet weg dat hinder onvermijdelijk is. We adviseren werknemers op de bedrijventerreinen om zich vooraf goed te informeren en de komende maanden tot begin september zoveel mogelijk buiten de spits te reizen maar op andere tijden of niet met de auto te reizen en wanneer mogelijk met het openbaar vervoer, fiets etc. Actuele informatie over de afsluitingen is te vinden op rws.nl (via Aanpak Drechtsteden).

Verbetering bereikbaarheid regio Drechtsteden
Er rijdt veel verkeer op de aansluiting tussen de A16 en de N3. Hierdoor ontstaan in de spits regelmatig files. Het project vernieuwen aansluiting A16-N3 draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en zorgt voor een goede verkeersafwikkeling van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. Dit is heteerste project in een reeks van infrastructurele projecten in de regio Drechtsteden. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Daarnaast zorgen we door groot onderhoud van de N3 en diverse bruggen en tunnels binnen de Drechtsteden voor veilige en betrouwbare wegen.

Meer informatie
Rijkswaterstaat bericht steeds enkele weken voor een weekendafsluiting over de omleidingsroutes en de verkeershinder die daarbij kan ontstaan. Zie hiervoor

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a16-n3-vernieuwen-aansluiting/index.aspx

Ga goed voorbereid op weg en check voor vertrek de verkeersinformatie: https://rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl/

Meer informatie over groot onderhoud: rws.nl/bereikbaarzh.nl

..............................

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie):
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, afdeling Communicatie, telefoon: (088) 797 05 66 of e-mail: wnz-perszaken@rws.nl

016-RWS WNZ

21 maart 2018

..............................


Indien deze e-mail verkeerd geadresseerd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail zo snel mogelijk retour te sturen en te verwijderen.
--------------------------------------------------------------------
De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Eventuele bijlagen die beveiligd zijn met wachtwoorden of anderszins versleuteld, zijn niet gecontroleerd op virussen. Het is verstandig dit alsnog te doen.

BDU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van enige vorm van schade door of ten gevolge van dit bericht..