• Archief BDUmedia

Weer gesteggel over sluitingstijden horeca

SLIEDRECHT De fracties van PRO Sliedrecht en de VVD hielden dinsdagavond een kater over aan de besluitvorming die plaatsvond over het raadsvoorstel om de eventuele beperking of verruiming van de sluitingstijden van Sliedrechtse horecagelegenheden te onderzoeken. Dat gold in mindere mate ook voor Anton van Rees (PvdA), die zich afvroeg waarom het 'gesteggel' nu al plaatsvindt.

 

door Erik de Bruin

,,Uiteindelijk trekt de gemeenteraad zelf haar conclusie." Met die opmerking zat hij op één lijn met burgemeester Bram van Hemmen, die aangaf dat in het onderzoeksrapport, dat voor het zomerreces wordt opgesteld en besproken, te zien zal zijn welke partij welke informatie heeft gegeven. ,,Laten we dat afwachten zodat we snel aan de borrel kunnen", probeerde Van Rees er nog een beetje humor in te gooien. Zonder succes. Het is PRO en de VVD ernst. Ze hadden wel trek in een uitvoerig debat (de borrel liet twee uur op zich wachten) en wilden nu wel eens weten, om met de woorden van Alexander Kieft van de VVD te spreken, wat het CDA en de SGP-ChristenUnie nu eigenlijk willen. ,,De horeca-ondernemingen al om twaalf uur dicht? Zeg dat dan gewoon."

,,Schep nu eens duidelijkheid", merkte ook Peter de Borst van PRO Sliedrecht op. Nico de Jager (SGP-ChristenUnie) probeerde dat te doen. Hij legde uit dat ze (samen met het CDA werd door middel van een motie om dit onder onderzoek gevraagd) duidelijkheid willen hebben over de gevolgen voor de gezondheid, openbare orde en veiligheid. ,,Misschien schieten we wel in onze eigen voet, dat zou ook kunnen. Maar wat", stelde hij een tegenvraag, ,,als blijkt dat er weldegelijk iets aan de hand is?" De Borst had zijn antwoord snel paraat. ,,Wij geloven niet in een theoretisch onderzoek. Voer een proef uit naar vrije sluitingstijden en ga dat evalueren. Zoals ze in Hardinxveld-Giessendam hebben gedaan."

,,In Hardinxveld (waar naar aanleiding van de proef werd besloten de sluitingstijden los te laten, red.) zijn ze progressiever dan wij. Ik kan het eigenlijk niet geloven", zei Kieft. Ook fractiegenoot Roelant Bijderwieden bemoeide zich ermee en sprak op dezelfde toon: ,,We weten toch allemaal al wat eruit komt. Dat de uitkomst zal zijn dat er geen eenduidige uitkomst is en dat je er als partij uit kunt halen wat je zelf relevant vindt." De liberalen brachten vergeefs het amendement in om Stichting Alcohol Preventie ('zij kan nooit een afgewogen, onafhankelijk advies geven') niet bij het onderzoek te betrekken. Dankzij een amendement van de christelijke partijen (zij vormen tezamen een meerderheid) werd wel een klein succesje geboekt. Het Trimbos-instituut wordt toegevoegd aan de lijst met onderzoekspartners. ,,We hebben goed geluisterd naar PRO Sliedrecht en de VVD", aldus Ton Spek (CDA), die hieraan toevoegde dat hij wil voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek bij voorbaat verdacht is. ,,Zodat we in juni op fatsoenlijke wijze de inhoudelijke discussie kunnen voeren." Richting De Borst zei hij dat  het CDA niet voor beperking van de openingstijden is. ,,Over vrije sluitingstijden willen we eerst goed nadenken. We zijn benieuwd wat er op tafel komt."