'Weg met verstikkende regeltjes'

SLIEDRECHT Sliedrecht schrapt meer dan de helft van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). ,,Op verstikkende regels zit niemand in het dorp te wachten", licht wethouder Len van Rekom toe. Onder meer de opruimplicht voor honden- en paardenpoep, het verbod op wildplassen, het ventverbod en de sluitingstijden voor horecaondernemers worden uit de APV geschrapt. In plaats van regeltjes ziet Sliedrechtse college liever meer eigen initiatieven en ideeën van inwoners en bedrijven en meer eigen verantwoordelijkheid in het dorp.

Andere voorbeelden van bepalingen die het college uit de APV wil schrappen zijn het verbod om op te treden als straatartiest, het verbod om je fiets neer te zetten tegen een gebouw als de gebruiker van het gebouw dat niet wil en het verbod op loslopend vee. Alleen artikelen die wettelijk verplicht zijn of strikt noodzakelijk in verband met de openbare orde en veiligheid, blijven behouden. Voorbeelden hiervan zijn het samenscholingsverbod en het verbod op straathandel in drugs.

,,Wat inwoners en bedrijven zelf kunnen regelen, regelen ze zelf. Waar de gemeente nodig is, komt de gemeente in actie. Dat is de gedachte achter deze nieuwe APV," vertelt burgemeester Bram van Hemmen. ,,Dit gaat erover hoe we in Sliedrecht met elkaar omgaan. Daar hoort ook bij dat we elkaar aanspreken op elkaars gedrag. Het is een illusie dat we met regels een perfecte samenleving creëren, waarbij we meteen naar de overheid kijken als we ons ergens aan storen. Laten we elkaar aanspreken op fatsoenlijk gedrag, waarden en normen."

De gewijzigde APV is de eerste uitwerking van het 'Actieplan Verminderen Regeldruk', dat het college in oktober presenteerde. Het Actieplan is geen eenmalige actie, ook de komende jaren zal het thema hoog op de agenda blijven staan. Als het aan het college van B&W ligt, bespreekt de gemeenteraad de gewijzigde APV begin 2016.

Rond die tijd worden ook de uitkomsten van de quick scan naar overbodige verkeersborden bekendgemaakt. Ook wordt nog gewerkt aan een kort onderzoek naar de noodzaak van sommige vergunningen en het versimpelen van aanvraagprocedures voor vergunningen.