• PRO Sliedrecht

Werkgroep Woonvisie PRO Sliedrecht

SLIEDRECHT In december heeft de Drechtraad de Woonvisie Drechtsteden 2017-2031 (goed wonen in de Drechtsteden) vastgesteld. Daarin beschrijft zij de ambities voor wonen in de Drechtsteden. De Drechtraad heeft ook gesteld dat de gemeenten van de Drechtsteden deze visie zouden moeten beschouwen als richtinggevend voor de eigen plannen. Nu zijn de gemeenten zelf aan zet en moeten zij in een lokale uitvoeringsparagraaf beschrijven hoe invulling kan worden gegeven aan de regionale ambities. PRO Sliedrecht heeft over de Woonvisie al eerder een aantal stevige standpunten ingenomen. Zij nodigt Sliedrechters uit mee te denken over wat er vanuit de lokale partij kan worden aangedragen voor wonen in Sliedrecht. Vandaar de oprichting van Werkgroep Woonvisie PRO Sliedrecht. Meedoen in de werkgroep? Melden kan bij raadlid Gerrit Venis: gerrit.venis@kpnmail.nl