• Verkeersexamen

    Richard van Hoek Fotografie

Wethouder geeft startsein voor verkeersexamens

SLIEDRECHT De groepen 7 van de basisscholen OBS Roald Dahl, CBS Oranje Nassau, Johannes Calvijnschool, CBS Anne de Vriesschool en De Wilgen hebben donderdag 12 april het VVN praktisch Verkeersexamen. Het praktisch examen vindt plaats voor de sportvelden en duurt maximaal 30 minuten. De kinderen hebben via school de verkeersroute gekregen om van te voren te kunnen oefenen.

Wethouder Aldrik Dijkstra gaf bij de sportvelden het startsein aan de leerlingen van de OBS Roald Dahl. Om de leerlingen aan te moedigen fietste Dijkstra tot aan de tweede controlepost (Kamerlingh Onneslaan) een stukje mee, waarna hij de eerste leerlingen bij de finish verwelkomde.

SCHOOL op SEEF (www.schoolopseef.nl) is het regionale praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Sliedrecht meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio en 0 verkeersslachtoffers. Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Drechtsteden en gemeente Sliedrecht.