• Archief BDUmedia

Wethouder krijgt huiswerk mee voor aanpassen armoedebeleid

SLIEDRECHT Het voorstel van het college armoede in Sliedrecht te bestrijden, gaat terug naar de tekentafel. Wethouder Hanny Visser kreeg dinsdagavond dusdanig veel vragen op haar bordje dat een aangepast voorstel noodzakelijk is. 

 

door Simon Fousert

Dat komt er echter niet voor de besluitvormende vergadering van dinsdag 24 oktober. ,,Maar het is voor iedereen een belangrijk onderwerp, dus het is me wel wat waard als het voorstel straks door de raad breed gedragen wordt", aldus wethouder Hanny Visser.Het huidige voorstel voor de aanpak van armoede - dat naast het regionale beleid meer inzoomt op Sliedrecht - stuitte op een flinke berg kritiek en vragen van raadsleden.

 

OVERLAP Vooral de aanstelling van een armoederegisseur lag dinsdagavond gevoelig. Deze moet het centrale aanspreekpunt worden voor ondersteuning en begeleiding bij financiële vragen. Ook moet hij of zij het nieuwe platform, voor organisatie die raakvlakken hebben met armoedebestrijding, aansturen met als doel dat deze organisaties beter gaan samenwerken. ,,Maar wat gaat deze regisseur anders doen? We hebben de Sociale Raadslieden al, er is een financieel café. Hier lijkt sprake van een overlap", vonden Alexander Kieft (VVD) en Peter de Borst (PRO Sliedrecht).

 

Ook het salaris van de regisseur zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Van het jaarlijkse budget (ruim 42000 euro) voor het armoedebeleid gaat ruim 30.000 euro naar de functionaris. ,,Dat is wel erg veel", vond VVD'er Kieft. ,,Waar leidt dit toe? En hoe komt dit bij de inwoners terecht?" Ook voor het CDA was dit te gortig. ,,Is het niet mogelijk om hier om hier een vrijwillige kracht voor te vinden, zoals ook bij de vluchtelingenopvang is gedaan?" stelde Ton Spek namens die partij voor.

En verder: ,,Is dit niet een wat ouderwets mechanisme dat, als een probleem ingewikkeld wordt doordat er veel betrokkenen zijn, we dit oplossen door er nog één bij te doen en er een hippe regisseur bij te zetten?"

Volgens wethouder Visser vragen complexe situaties toch echt om een beroepskracht. ,,Wel is mij duidelijk dat in de teksten wellicht een aantal dingen niet duidelijk beschreven zijn."  Ze beloofde zo snel mogelijk een aangepast voorstel te presenteren.Wel kon Spek (CDA) een aantal andere maatregelen waarderen zoals het voorstel om kinderen via Stichting Leergeld een gratis ID-kaart te verstrekken zodat zij toegang krijgen bij (sport)verenigingen waarderen, evenals een training voor één docent per onderwijslocatie. ,,Briljant", aldus Spek. ,,Onderwijzers moeten precies weten wie in de klas in armoede leven."

 

HOOFDSTUK De wethouder beloofde ook met een extra hoofdstuk te komen gericht op het voorkomen van armoede. Ria de Mul (SGP-ChristenUnie) pleitte daarvoor en kreeg brede steun van andere fracties.