• Plaatje uit het RIVM-rapport. De binnenste schil (het donkerst gekleurd) is de mogelijke gevarenzone.

Wethouder Visser noemt aselecte steekproef naar PFOA-bloedwaarden voorbarig

SLIEDRECHT AD De Dordtenaar berichtte vanmorgen dat het RIVM bij tweehonderd mensen gaat testen hoe hoog de PFOA-waarde is in hun bloed (naar aanleiding van de jarenlange uitstoot door DuPont) en of dit overeenkomt met wat het onderzoeksinstituut heeft berekend. De deelnemers aan de steekproef worden niet geselecteerd, maar komen willekeurig naar voren via de gemeentelijke basisadministratie, zo is te lezen in het artikel. De Sliedrechtse wethouder Hanny Visser reageert op de website van de gemeente dat hetgeen het RIVM naar buiten brengt wat haar betreft voorbarig is. ,,Hier is in het bestuurlijk overleg - waar ik namens de gemeente Sliedrecht aan tafel zit - nog niet over gesproken. Onze inzet is dat de steekproef wetenschappelijk verantwoord moet zijn, maar dat daarnaast ruimte wordt gegeven aan mensen die zich ongerust maken. De steekproef heeft voor ons een wetenschappelijk én een maatschappelijk doel. Dat zal ik ook blijven inbrengen in de volgende overleggen."

Milieugedeputeerde Rik Janssen zei half april tijdens een provinciaal interpellatiedebat dat staatssecretaris Sharon Dijksma er bij het onderzoeksteam op heeft aangedrongen dat mensen die zich ongerust maken zich kunnen aanmelden voor deelname aan de steekproef. Een onderzoekster had op 12 april tijdens een politieke informatiebijeenkomst in Sliedrecht al laten weten dat wordt bekeken of dit mogelijk is. Afgaande op de berichtgeving in het AD ('we kijken dwars door de bevolking heen, het onderzoek is aselect') is dit niet mogelijk gebleken, al noemt de wethouder dit voorbarig.

Label:

DuPont