• Boomplantdag

    Richard van Hoek Fotografie

Wethouders planten bomen op Boomfeestdag

SLIEDRECHT De wethouders Visser, Van Rekom en Tanis hebben woensdag 14 maart bomen geplant op de Nationale Boomfeestdag. Wethouder Visser deed dat aan de Haydnsingel met kinderen van OBS De Wilgen. De wethouders Tanis en Van Rekom plantten bomen langs de Parallelweg. Ze geven daarmee gevolg aan een motie in de gemeenteraad (op initiatief van de SGP ChristenUnie en PRO Sliedrecht) om het huidige aantal bomen langs de Parallelweg uit te breiden.