• Jan Wieman

Wilhelmus' Muziekkorpsen heropent gebouw

SLIEDRECHT Na een verbouwing en grondige renovatie van negen maanden konden zaterdag 24 juni wethouder Hanny Visser en het oudste lid van de vereniging Arie de Jager samen de nieuwe naam onthullen van het gebouw van Wilhelmus. Het gebouw zal voortaan 'Muziekcentrum Wilhelmus' heten.

door Jan Wieman

De wethouder memoreerde dat zij vorig jaar augustus te horen kreeg van voorzitter Nicole Boer dat een kleine ramp had plaats gevonden omdat het peperdure akoestische dak lekte en vervangen moest worden. De gemeente bood snel vervangende repetitieruimte aan, maar de kosten moesten grotendeels door Wilhelmus zelf gedragen, worden terwijl zij bar- en andere inkomsten misliepen. ,,Het mooie van het standpunt van Wilhelmus was," zo vond de wethouder, ,,we hebben wat nodig, maar we willen ook wat terug doen door in de toekomst ook andere verenigingen onderdak te bieden in ons gebouw." Daarop besloot de gemeente een handje te helpen en een euro per inwoner te subsidiëren zodat het dak, mede dankzij de hulp van sponsoren en heel veel vrijwilligerswerk gerepareerd zou kunnen worden. Ook de al geplande verbouwing en het onderhoud werden aangepakt. Het 40- jaar oude gebouw kan nu weer 20 jaar voort, zo vond en wenste de wethouder.

Voorzitter Nicole Boer nam het woord en lichtte de naamswijziging van het pand toe waarna zij de vrijwilligers eens flink in het zonnet zette. De helaas overleden beheerder Kees de Pater en zijn opvolger Kees Boer, gratis ondersteund door Quadrant Architecten uit Zevenbergen, hebben negen maanden lang samen met een groep vrijwilligers alles aan de kant gezet om de klus te klaren. Heel veel applaus en een flink boeket waren hun deel, evenals voor de dames die intussen nieuwe uniformen hadden genaaid

.

Als laatste officiële handeling kreeg de eerder genoemde Arie de Jager oorkonde uitgereikt omdat hij tot Erelid van Wilhelmus werd benoemd. Hij is niet alleen sinds de oprichting (1958) lid maar heeft gedurende zijn hele lidmaatschap ook altijd vrijwilligerswerk gedaan. Aansluitend kon er informeel geborreld worden door de leden en de vele belangstellenden.

Foto: Het gebouw van Wilhelmus is heropend en heeft een nieuwe naam