• ANKE.BOT

Woonvisie: 'Waar kunnen we bouwen?'

SLIEDRECHT Negenduizend woningen. Dat is, zo schat de provincie Zuid-Holland in, waar de Drechtsteden tot 2030 behoefte aan hebben. ,,Ons voorstel aan de gemeenteraden is om dat aantal te verdubbelen", zei Hans Tanis dinsdagavond tijdens een beeldvormende raadsvergadering over de Regionale Woonvisie. Niet in de hoedanigheid van wethouder, maar als regionaal portefeuillehouder. Hij beklemtoonde dat als de Sliedrechtse politiek deze hogere Drechtstedelijke ambitie ondersteunt dat niet automatisch betekent dat daarmee Ja wordt gezegd tegen woningbouw in het Groene Hart.

door Erik de Bruin

,,De gemeenteraden gaan afzonderlijk, ik heb dat al vaker gezegd, over de aantallen en de locaties." En over het type woningbouw, zo bleek uit de beantwoording van Tanis toen Rien Visser van de SGP-ChristenUnie hem vroeg of een verhuizing van middeldure naar dure nieuwbouwhuizen tot gevolg kan hebben dat er sociale woningen vrijkomen. ,,Of daar middelen voor zijn (zoals Visser vroeg, red.) ligt aan de lokale woonparagraaf." Jan Visser, eveneens van de SGP-ChristenUnie, gaf aan in dubio te zitten. ,,Het is goed dat we onze vinger opsteken, maar waar kunnen we bouwen?" ,,Er is maar één plek, over het spoor, en dat willen we niet", was PvdA-raadslid Ben van der Plas klip en klaar. Roelant Bijderwieden (VVD) hield de andere fracties voor de hakken niet bij voorbaat in het zand te steken. ,,Zien we groei in de regio Drechtsteden? Dat is de vraag die nu voorligt." Frank Dunsbergen (CDA) onderschreef dat. ,,Door meteen de hoe-vraag te beantwoorden slaan we een paar stappen over. Wij zien dit als een leuke uitdaging en een kans. Niemand kan erop tegen zijn dat hier meer mensen gaan wonen." Gerrit Venis stak in op de opmerking van de wethouder dat je zou kunnen nadenken over het omkatten van industrieterreinen. In het verleden heeft PRO Sliedrecht, zo vertelde hij, voorgesteld de bedrijven op het Kerkerak te verplaatsen naar de locatie, langs de A15, waar nu nog het voetbalcomplex is gelegen. Als het beoogde Recreatief Knooppunt in het buitengebied van de grond komt, verhuist v.v. Sliedrecht en wordt daar Stationspark III gerealiseerd.