• HW UWV

    Entrepeneur Magazine.

WW daalt opnieuw

SLIEDRECHT Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in augustus 2018 opnieuw afgenomen. Het aandeel WW-uitkeringen voor personen zonder startkwalificatie is in de drie arbeidsmarktregio's hoger dan gemiddeld in Nederland. Ondanks afname van deze WW-uitkeringen, is de positie voor lager opgeleiden op de arbeidsmarkt minder gunstig. Leren en werken is voor deze groep een uitkomst. In Rijnmond zijn er wel 2500 leerwerkbanen beschikbaar.

Eind augustus 2018 verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 28.838 WW-uitkeringen: een daling van 0,9% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is groter dan het landelijk gemiddelde van -0,4%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (2,8%) en Gorinchem (2,3%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,1%). Het WW-percentage van Rijnmond (3,3%) ligt bijna op het niveau van het landelijk gemiddelde. Meer dan de helft van de daling in de drie regio's vond plaats in de handel, industrie en de gezondheidszorg.

Ruim een derde van de werkzoekenden met een WW-uitkering in de centrumgemeenten Gorinchem, Rotterdam en Dordrecht (net als hun arbeidsmarktregio's) beschikt niet over een startkwalificatie. Dat wil zeggen dat zij geen opleiding op mbo-2 niveau of hoger hebben afgerond. Landelijk ligt dit aandeel met 31% wat lager. Rotterdam kent met 39% het hoogste aandeel WW-ers zonder startkwalificatie van de drie centrumgemeenten.

Laagopgeleiden profiteren uiteraard ook van de aantrekkende arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen voor personen zonder startkwalificatie is in augustus 2018 in de arbeidsmarktregio's Gorinchem, Rijnmond en Drechtsteden met zo'n 30% afgenomen, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dit is vergelijkbaar met de landelijke afname van WW-uitkeringen voor werkzoekenden zonder startkwalificatie. Desondanks is hun positie op de arbeidsmarkt minder gunstig.. Zij werken vaker op basis van een flexibel arbeidscontract. Bovendien is de vraag op de arbeidsmarkt in toenemende mate gericht op hoger opgeleiden.

Leren en ontwikkelen is belangrijk. Leren in een baan is voor werkzoekenden, werkenden èn werkgevers een uitkomst. Alleen al in de regio Rijnmond zijn er 2500 openstaande leerwerkbanen. In deze Maand van Leren en Werken voert het Leerwerkloket Rijnmond campagne voor een programma dat is ontwikkeld om deze plekken in te vullen: de BBL-campagne. Met het programma zorgt het Leerwerkloket Rijnmond, waar UWV in participeert, voor een gedegen selectie van kandidaten voor de beschikbare leerwerkbanen. Werkgevers, MBO-instellingen en werkzoekenden vinden elkaar op deze manier beter om te voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Op dit moment worden leerwerkbanen in de beveiliging, in de zorg en in de haven ingevuld.