• Archief BDUmedia

'Zondag met… Kim Putters' het geloof in het dagelijks leven

SLIEDRECHT Prof. dr. Kim Putters is zondagavond 2 april om 18.00 uur te gast in een interactieve kerkdienst in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht aan de Middeldiepstraat / hoek Oranjestraat, die wordt geleid door ds. Joost Schelling. Deze dienst is tevens de eerste samenkomst met een heel ander format. Medewerking aan deze bijzondere kerkdienst verlenen verder Ad van Leeuwen (orgel), Koos van Vliet (piano) en Hanny de Jong (cello). Thema van deze kerkdienst is: 'zorgzame samenleving….zorgzame kerk'. 

De laatste tijd wordt er gesproken over de samenleving die meer en meer verdeeld raakt, terwijl de vraag naar meer zorg en onderlinge betrokkenheid toeneemt. Hoe zien we de ander? Zien we de ander nog wel staan? Op deze en andere vragen zal worden ingegaan. Na een korte inleiding van zowel prof dr. Kim Putters als ds. Joost Schelling, aan de hand van een gekozen Bijbeltekst, zal een gesprek met hen en de zaal plaatsvinden over dit thema. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte worden gehouden. Na afloop is er gelegenheid om nog met elkaar na te praten. 

Prof. dr. Kim Putters (1973) is in het dagelijks leven directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het SCP doet veel onderzoek naar de (sociale) staat van onze samenleving. Prof. dr. Kim Putters is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam, waar hij tot op heden ook woont. 

Gereformeerde Kerk Sliedrecht presenteert een nieuw format: Zondag met... De kerkdiensten met als titel 'Zondag met…' kenmerken zich door een openbaar gesprek over maatschappelijke thema's die kerk en samenleving raken. Kerk zijn in deze wereld. Hoe doe je dat? En hoe ben je met 'de wereld' in gesprek rond geloof en Bijbel? Steeds zullen deze thema's behandeld worden aan de hand van een passende Bijbeltekst belicht door een (gast)predikant en een spreker vanuit de (Sliedrechtse) samenleving, waarbij de nadruk zal liggen op het (geloofs)gesprek tussen de sprekers en de aanwezigen. De vertrouwde liturgische onderdelen zullen niet ontbreken maar steeds in dialogische zin plaatsvinden.