• Roos Koole

'Zorg van 400 kids in de knel'

SLIEDRECHT Ruim 400 kinderen in de regio Zuid-Holland Zuid komen in de knel door ingewikkelde aanbestedingsprocedures in de zorg. Volgens Ria de Mul (SGP-ChristenUnie) is de keuzevrijheid en de continuïteit van de zorg in gevaar nu de Willem Schrikker Groep zich net als het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering niet heeft ingeschreven voor de aanbesteding.

door Simon Fousert

Volgens berichtgeving van NRC Handelsblad trekt de jeugdbeschermingsorganisatie zich terug omdat gemeenten in 2018 te weinig willen betalen. De Mul wijst het college er in schriftelijke vragen op dat er voor komend jaar een take-it-or-leave it-verhaal ontstaat.

,,De William Schrikker Groep bedient de groep Licht Verstandelijk Gehandicapten en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering is er voor de onderkant van de samenleving, maar heeft ook de Gereformeerde doelgroep overgenomen van Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming", schrijft De Mul. Omdat twee van de drie instellingen zich nu terugtrekken, blijft er nog één over. Het raadslid van SGP-ChristenUnie vraagt zich af of het gebrek aan keuze voor het college een probleem is.

De Mul wijst het college op dat er in de regio 420 kinderen vanaf 1 januari geen jeugdbeschermer hebben. Daarnaast blijkt volgens De Mul uit onderzoek dat het overdragen van een jeugdbeschermingsmaatregel, de maatregel met vijf maanden verlengt. Dat kost ook meer geld, betoogt De Mul.

Ze vindt jeugdbescherming en jeugdreclassering de zwaarste vorm van hulpverlening is en daar kan niet zomaar op bezuinigd worden. Bovendien vindt ze dat deze vorm van jeugdzorg niet in een aanbesteding thuishoort, omdat er sprake is van zorgplicht.

De Mul vraagt het college ook of het bereid is om de twee zorgverleners alsnog een kostendekkend contract aan te bieden.