• Archief BDUmedia

Zorgen om ongevallen bij thuiswonende senioren

SLIEDRECHT De Sliedrechtse gemeenteraad wil meer aandacht voor de veiligheid van thuiswonende ouderen en gehandicapten en pleit voor concrete maatregelen om deze groep mensen te beschermen. Dit gebeurde door middel van een amendement, opgesteld door de SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht, gesteund door het CDA en de PVDA.

Het onderwerp kwam in de gemeenteraad aan de orde bij de behandeling van het zogenaamde 'regionale risicoprofiel', opgesteld door de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Hierin is een inventarisatie en analyse gemaakt van de in de regio aanwezige risico's, zoals hoog water, vervoer van gevaarlijke stoffen, maar bijvoorbeeld ook ongelukken op de rijksweg en het water en dus ook de risico's die bestaan bij thuiswonende ouderen en gehandicapten.

Uit recente cijfers van VeiligheidNL blijkt dat het aantal ouderen dat op de eerste hulp komt na een ongeluk in of om het huis, de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. In 2013 zijn 52.000 mensen van 65 jaar en ouder op een Spoedeisende Hulp-afdeling behandeld na een ongeval in of om het huis. Hiervan zijn 22.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis en 807 mensen overleden. ,,De cijfers uit dit onderzoek bevestigen dat de gemeenteraad zich terecht zorgen maakt om deze toenemende groep 'verminderd zelfredzamen'", zegt Jan Visser, raadslid van de SGP-ChristenUnie. ,,Mede door de toename van de scheiding tussen zorg en wonen blijven ouderen, maar ook gehandicapten, steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dit zal naar verwachting van de gemeenteraad gaan leiden tot nog meer slachtoffers."