• Erik de Bruin

Zwijgende raad over ontheffing wethouder

SLIEDRECHT Zowel het college als de gemeenteraad hebben er geen probleem mee dat wethouder Aldrik Dijkstra buiten Sliedrecht blijft wonen. De Hilversummer (in deze gemeente begon hij zijn politieke carrière als raadslid namens de ChristenUnie, later werd hij wethouder in De Ronde Venen, bij Amsterdam) trad na het zomerreces aan als opvolger van de in maart vorig jaar onverwacht opgestapte Theo den Braanker. Het gaat om een dienstbetrekking van 0,8 fte (vier dagen per week) waarin hij zeven portefeuilles bekleedt (onder andere Verkeer & Vervoer, Openbare Ruimte en Wonen) en bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor zes projecten, waaronder de Staatsliedenbuurt. Zijn ontheffing wordt met een jaar verlengd waardoor hij tot de formatie van een nieuw college (de gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar maart) niet hoeft te verhuizen. Alle fracties kunnen zich daarin vinden, zo bleek dinsdagavond. De SGP-ChristenUnie had dit onderwerp geagendeerd. Echter, geen enkele partij had hier iets over te zeggen. Wie zwijgt, stemt toe.