Contact

HetKompasSliedrecht.nl is een uitgave van:

BDUmedia
Marconistraat 33
3771 AM Barneveld
Telefoon: 0184-448961

Uitgever:
Heiko Imelman

Hoofd Content:
Norbert Witjes

Redactie:
Ga voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten, foto's en video's naar:
Deel je nieuws
Mail tips of vragen naar: kompas.sliedrecht@bdu.nl
Telefoon: 0184-448961

Redactie-adres
Kleine Landtong 23a
4201 HL Gorinchem

© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BDUmedia c.q. de betreffende auteur.