Maatschappelijk verantwoord ondernemen anno 2019

23-01-2020, 12:37 |Van onze partner

 MVO, wat is dat ook alweer? MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat in eerste instantie om bedrijven en ondernemers, niet om de overheid, consumenten of burgers. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt er stilgestaan bij: luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Als een bedrijf bezig is met MVO wordt er naar een oplossing voor deze problemen gekeken. Tegelijkertijd mag daar best geld aan verdiend worden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en geld verdienen gaat heel goed samen.

Belangen van de samenleving centraal stellen
Bent u maatschappelijk verantwoord bezig? Deze vraag laat zich lastig beantwoorden. Omdat de maatschappij steeds meer verandert, wordt er veel verwacht van bedrijven. Vandaag kan iets geaccepteerd zijn en morgen is dit taboe. Ook kan er qua cultuur een enorm verschil zijn. Iets dat in de Verenigde Staten compleet normaal is, wordt hier vreemd bevonden. Wanneer u met MVO bezig bent kan het helpen om doelstellingen te formuleren. Uiteraard moeten deze afgestemd zijn met een bedrijfsdoelstelling.

Van koffiebekers tot stagiaires
MVO is zoals u merkt een breed begrip. Dat is goed. Probeer het als ondernemer zo breed mogelijk te trekken om veel positieve impact te maken. Zo kunnen er duurzame koffiebekers worden gebruikt op het kantoor, kunt u iets doen aan geluidsoverlast, kunt u bepaalde diensten gratis verlenen en is het goed om aan de mensen om u heen te denken. Andere mensen in Culemborg of uit de wijk. Neem bijvoorbeeld een stagiaire aan van het mbo, de hogeschool of universiteit. Zo is er heel concreet te zien wat dit voor iemand oplevert.

MVO in een organisatie
Werkt u binnen een organisatie? Ook dan kunt u maatschappelijk verantwoord bezig zijn. U kunt proberen een positieve draai aan het beleid te geven en zelf voorstellen te doen. Dit kan heel simpel en klein zijn. Wilt u verder over maatschappelijk verantwoord ondernemen nadenken? Daag uw leidinggevende in dat geval uit om een assessment te doen, op basis daarvan kan besloten worden welke acties het best bij een organisatie passen.

MVO en succesfactoren
Om succes te behalen met MVO, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende succesfactoren:

  • Stakeholders - Denk na over de manier waarop u invloed kunt uitoefenen. Bij een groot bedrijf zal dit lastiger zijn dan bij een middelgrote onderneming. In ieder geval blijft het altijd belangrijk om de juiste mensen bij uw plan te betrekken.
  • Draagvlak - Nu is het tijd om draagvlak te creëren. Een idee kan nog zo goed zijn, zonder draagvlak heeft het geen zin om iets met MVO te doen. Probeer het in het begin klein te houden en daarna eventueel met nog meer initiatieven te komen om een positieve verandering te bewerkstelligen.
  • Transparantie - Bij MVO is het belangrijk om transparant te zijn. Geef duidelijk aan wat er zal veranderen, welke plannen u uit wilt voeren en welk doel daarachter schuilt. Zonder transparantie kan het draagvlak dalen en kunt u uw doel niet bereiken.