Sliedrechtse sportverkiezingen afgeblazen

SLIEDRECHT Net als de afgelopen twee jaar zullen de Sliedrechtse Sportverkiezingen ook in 2015 niet doorgaan. Dit jammerlijke besluit heeft het bestuur van de Stichting Sportraad Sliedrecht genomen na overleg met de werkgroep sportverkiezingen. Ondanks het eerder uitgesproken initiatief dit sportevenement nieuw leven in te blazen is gebleken, dat er uiteindelijk onvoldoende draagkracht bestond om op representatieve wijze de topsporters uit onze gemeente een passend podium te bieden voor hun uitzonderlijke prestaties en hen op een feestelijke wijze in het zonnetje te zetten.

Enerzijds beschikte de werkgroep over onvoldoende mankracht om aan het omvangrijke takenpakket, verbonden aan de organisatie van de sportverkiezingen, invulling te geven. Anderzijds ontbreken ook nog altijd de financiële middelen, die noodzakelijk zijn om het één en ander ten uitvoer te brengen. Het gebrek aan voldoende sponsors en het feit, dat er ook anno 2015 geen subsidie beschikbaar is, bleek een te groot obstakel voor de organisatie.

Ook het aantal voordrachten tot nominaties, met name in de breedte, verdeeld over de categorieën Sportman-, Sportvrouw-, Sportploeg-, en Sportvereniging Van Het Jaar, bleek uiteindelijk onvoldoende om een spannende strijd te waarborgen. Het bestuur van de Stichting Sportraad Sliedrecht betreuren dit besluit ten zeerste. Desalniettemin zal zij blijven streven naar de terugkeer van dit evenement, dat zij volgend jaar een nieuwe kans hoopt te geven.