Sportpark De Lockhorst gaat op de schop

SLIEDRECHT Het bestuur van de voetbalvereniging Sliedrecht heeft op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van woensdag 18 februari een unaniem 'ja' gekregen van de leden op de plannen met betrekking tot een grondige renovatie van sportpark De Lockhorst. Daarmee kwam er groen licht om de plannen verder uit te gaan werken en de gesprekken met gemeente en overige betrokkenen voort te zetten.

Vriend en vijand is het erover eens dat de huidige accommodatie, die dateert van augustus 1972, niet meer voldoet aan de eisen van de tegenwoordige tijd en grondig op de schop genomen dient te worden. Vele jaren lang speelden de plannen betreffende realisatie van een nieuw Recreatief Knooppunt ten noorden van de spoorlijn op de achtergrond een belangrijke rol. Aangezien deze plannen op korte termijn niet ten uitvoer gebracht zullen worden, is het bestuur overgestapt naar een ander alternatief, namelijk modulair bouwen op de huidige locatie. Dit houdt in dat in de fabriek kant en klare delen worden gebouwd, die vervolgens snel gemonteerd kunnen worden. Het voordeel van deze constructie is dat bij een eventueel besluit te gaan verhuizen naar een andere locatie de mogelijkheid bestaat om alles mee te kunnen verhuizen, hetgeen tevens een belangrijke kosten- en tijdbesparende factor is in het geheel.

Aansluitend verrijst op de plaats van de huidige tribune een nieuw gebouw van twee verdiepingen, dat plaats biedt aan 24 kleedkamers, een kantine met daarbij diverse commissiekamers en vergaderruimtes, een business ruimte en een ruim terras. De huidige tribune blijft gehandhaafd en de grasmat zal worden vervangen door kunstgras. Door het opschorten van groot onderhoud aan opstallen en velden in verband met een mogelijke verhuizing, is actie op korte termijn absolute noodzaak geworden. Het project gaat 2 ½ miljoen euro kosten, hetgeen een besparing van een miljoen betekent ten opzichte van reguliere nieuwbouw. Om de financiering hiervoor rond te krijgen is v.v. Sliedrecht in onderhandeling met de gemeente en andere partijen. Ook intern wordt hard gewerkt om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. De ontwikkelingen rond de eigen business club (bijna 100 leden) spelen daarbij een belangrijke rol, de goede organisatie binnen de vereniging, een groot team van vrijwilligers en de A-locatie van het sportpark zijn belangrijke ondersteunende factoren. Het onderhoud geschiedt in eigen beheer en er zal nadrukkelijk worden gewerkt aan besparingen op energie- en loonkosten. Ook zal een obligatie lening van € 100.000,- worden uitgegeven met een looptijd van 10 jaar. Ondanks het feit, dat de plannen nog verder in ontwikkeling zijn, hoopt men deze zomer te kunnen starten met het project.