• De deelnemers aan het debat.

    Richard van Hoek Fotografie
  • De setting tijdens het debat in de informatieruimte van het raadhuis.

    Richard van Hoek Fotografie

Debat geeft goede indruk: er valt wat te kiezen

SLIEDRECHT Voor politieke junkies gaf het verkiezingsdebat zaterdag weinig nieuwe inzichten. Wel zette het de standpunten en karakter van de zeven partijen nog eens goed op een rij. Lokaal, christelijk, sociaal en liberaal. Er valt echt wat te kiezen.

door Simon Fousert

Flyerende mannen en vrouwen met kleurrijke partij-jassen die winkelstraten bezetten kan maar een ding betekenen: er komen verkiezingen aan. Ook verbaal wordt gevochten om elke stem. Zo discussiëren politici deze weken actief over de actualiteit en de toekomst van het dorp. Zo kwam RTV Rijnmond langs om een debat op te nemen, de lijsttrekkers namen deel aan een debat bij Merweradio en jongeren debatteerden in Elektra met politici en elkaar. Aanstaande zaterdag 17 maart, vier dagen voor de dag des oordeels, kruisen de vertegenwoordigers van CDA, D66, PRO Sliedrecht, PvdA, Slydregt.Nu, SGP-ChristenUnie en VVD voor het laatst de degens. Zaterdagmiddag organiseerde de gemeente zelf een verkiezingsdebat in het raadhuis. Zes lijsttrekkers en een nummer twee (Anja de Rooij namens D66) en vier stellingen zorgden voor twee uur inhoudelijke gesprekken en discussies.

De zaal was met een man of tachtig goed gevuld, al bestond een flink deel van de aanwezigen uit vertegenwoordigers van de partijen zelf. Sliedrechters leverden ruim vijftig onderwerpen in die volgens hen besproken moesten worden. Die werden gereduceerd tot de volgende stellingen:

Stelling 1: Geef inwoners een grotere rol bij belangrijke besluiten

Anton Van Rees (PvdA) en Anja de Rooij (D66) trapten een-op-een af. Natuurlijk moeten inwoners een grote rol krijgen bij besluiten, vond de PvdA-lijsttrekker. ,,Daar doen we het voor, dus het is logisch om inwoners er bij te betrekken. Zeker als het hun directe woon – en leefomgeving aangaat." De Rooij was het hiermee eens. ,,Hoe onzinnig is het om een keer per vier jaar het gesprek aan te gaan en daarna te doen alsof je ze niet gehoord hebt? Wij zijn voor een beter en transparant bestuur." Er is wel een en ander te verbeteren, vond Van Rees in. ,,Vaak gaat het mis. Mensen worden niet of te laat betrokken. Er worden bijeenkomsten gehouden over een plan dat voorgelegd wordt, vervolgens moet een ambtenaar dat tegen mensen verdedigen. We moeten inwoners op voorhand informeren en pas daarna aan de slag gaan." Aanwezigen in de zaal herkenden dit punt. ,,Ons is dat ook opgevallen", vulde Marc Jongeneel namens Slydregt.Nu aan. ,,Vraag eerst advies bij inwoners. Daardoor haal je de angel eruit." Hanny Visser (PRO Sliedrecht), vond dat partijen ook naar zichzelf moeten kijken. ,,Onze partij heeft werkgroepen met burgers opgericht. Alle partijen die nu hard schreeuwen, moeten ook de hand in eigen boezem steken."

De Rooij pleitte voor meer contact – en overlegmomenten. ,,We moeten de drempel lager maken." Een verkiezingsprogramma is daarvoor niet heilig. ,,Een programma is een eerste aanzet, maar als blijkt dat de burger andere prioriteiten heeft, dan moeten we dat om kunnen zetten. Toch vond Ton Spek (CDA) dat burgers ook niet onderschat moeten worden. ,,Natuurlijk moeten inwoners betrokken worden, maar als het puntje bij paaltje komt, hoor je de mensen ook. Natuurlijk moet je plannen bijsturen, maar wij willen ook op de vaste stip op de horizon afgaan. Daar kunt u op rekenen."

Stelling 2: Sliedrecht moet vluchtelingen en statushouders ruimhartig ondersteunen

De inbreng van Marc Jongeneel, die zich als nieuwe partij verder behoorlijk afzijdig hield, zorgde voor reuring in de zaal. ,,Van het rijk moeten wij een aantal mensen opnemen. Daar staan wij achter, als het er maar niet meer worden dan afgesproken", aldus Jongeneel. ,,Wel vinden wij dat statushouders voor een huurwoning geen voorrang op inwoners moeten krijgen. Zij moeten meedoen, de taal leren en werken. Ze kunnen bijvoorbeeld de rotzooi op straat opruimen. Als ze niet meedoen, moeten we ze op de uitkering korten." Nico de Jager (SGP-ChristenUnie) kaartte de toon van Jongeneel aan. ,,Wij kijken in de eerste plaats als mensen naar ze en niet als juridische objecten, zoals ik net hoorde. Het zijn onze naasten en wij willen hen liefhebben als onszelf. Met een koel hoofd en warm hart." Hij stelde voor om de handen ineen te slaan met het bedrijfsleven. Volgens De Jager is er veel bereidheid om maatschappelijke doelen na te leven. ,,Er is zelfs een rendementskans. Bedrijven willen wel, zelfs als dat deels gedwongen is." Jongeneel: ,,Dat lijkt me stug." Hanny Visser haakte in op de Jongeneels opmerkingen over het werk dat statushouders zouden kunnen doen. ,,We moeten niet gaan zeggen: ga maar groen prikken. In plaats daarvan moeten we kijken naar ieders eigen competenties." Jongeneel: ,,Wij vinden ook dat een bijstandsgerechtigde een tegenprestatie, zoals vrijwilligerswerk, moet doen. Wij maken geen onderscheid."

Een inwoner vond dat het onderwerp te groot werd gemaakt. ,,Dit is helemaal geen groot probleem. Er meldden zich hier 900 vrijwilligers aan om te helpen toen de vluchtelingenstroom op gang kwam. We verspillen onze tijd aan een zinloze discussie. Laten we het over echt belangrijk onderwerpen hebben." Hij kreeg prompt applaus van een groot deel van de aanwezigen. Dat maakte dat Jongeneel vervolgens fel uit de hoek kwam. Met stemverheffing: ,,U gaat lachen? Dit is de oude politiek. Heel veel Sliedrechters denken hier totaal anders over." Ton Spek van het CDA was juist blij met het applaus. ,,Dit zegt iets over onze normen en waarden. Wij zijn een tolerant, warmhartig volk dat er is voor mensen in nood."

Stelling 3: De verkeersveiligheid voor fietsers in Sliedrecht moet verbeteren

Dit debat spitste zich vooral toe op de plannen voor de fietsroute langs Craijensteijn en veiligheid rond de rotondes. Het CDA vond dat er van de ambities van de coalitie weinig terecht is gekomen. ,,Het plan voor Craijensteijn, inclusief de inspraak van de inwoners, staat in de ijskast." De VVD dacht daar anders over. ,,Het is heel simpel: het plan ligt nu op tafel en dus gaan we het doen. Zo simpel is het", aldus Bijderwieden. Nico de Jager (SGP-CU) mistte realisme bij het CDA. ,,Veilig fietsen, een tunnel plaatsen: daar komen nogal wat kosten bij kijken. Een tunnel is onbetaalbaar, dat weet het CDA ook." (Het CDA pleit voor een tunnel bij de Lijsterweg om Sliedrecht-Noord –en Zuid te verbinden, red.) Spek: ,,Wij zijn van de praktische oplossingen en hebben diverse vragen gesteld over Craijensteijn, maar ook over fietsenstallingen bij stations. Als het aan de SGP-ChristenUnie ligt, gaat een onderzoeksbureau elke scheet onderzoeken. Ondertussen wordt er niks opgelost."
Voorrang voor fietsers bij rotondes? Voor D66 een dilemma. ,,De rotondes zijn er gekomen vanuit milieuoogpunt. Auto's staan niet meer stil en de vieze lucht neemt daardoor af. We willen auto's niet laten vervuilen, maar ook fietsers niet in onveiligheid brengen." Volgens De Jager zijn de huidige rotondes veilig. ,,Er is in Sliedrecht ook weinig ruimte om fietsers voorrang te geven." Waar een wil is, is een weg, redeneerde Van Rees (PvdA). ,,Als we altijd volgens de regels blijven doen, blijven we aan de gang met deze oeverloze discussies."

Stelling 4: Sliedrecht moet zo snel mogelijk een energie-neutrale gemeente worden

Niemand is tegen duurzaamheid, het accent alleen net wat anders. Zo vond Visser (PRO Sliedrecht) dat duurzaamheid niet alleen om energie-neutraal zijn draait. ,,Los van gas moeten we voor iedereen betaalbaar houden. Wij willen wel bij elk voorstel dat de komende jaren passeert de nadruk leggen op duurzaamheid. De verkoop van Eneco-aandelen willen we daadwerkelijk voor duurzaamheid gebruiken en niet voor de algemene reserve. Hoewel wij het geen rentmeesterschap noemen, zijn wij ervan bewust dat wij meer gebruiken dan dat de aarde aankan." Rentmeesterschap is voor de SGP-ChristenUnie wel belangrijk. ,,We willen razendsnel aan de slag. De aarde en schepping willen we niet misbruiken", aldus De Jager. ,,Er is best wat geld om te investeren in bijvoorbeeld een energie-coöperatie, meer zichtbaar groen en natuur. Maar de knop moet ook bij inwoners en bedrijven om." Spek wees op de transitie van kolen naar aardgas. ,,Dat was voor iedereen aantrekkelijk. Laten we het nu weer aantrekkelijk en betaalbaar maken. Wat Bijderwieden betreft, kan iedereen al beginnen. ,,Zelf heb ik al onderzocht of ik thuis zuiniger kan doen. Daarvoor hoef je niet te wachten op de overheid."