• Arie de Ruiter.

    Simon Fousert

Dolblij met felle uitspraken burgemeester

SLIEDRECHT In aanloop naar de verkiezingen behandelt Het Kompas Sliedrecht elke week een thema. Welke vraagstukken spelen er voor de toekomstige gemeenteraad? Deze week het thema 'veiligheid'.

Als één onderwerp het nieuws in Sliedrecht de afgelopen jaren domineerde, dan is het het dossier Chemours wel. Berichten over vervuilde lucht, grond en water, onderzoeken en bloedtesten volgden elkaar in rap tempo op en het einde is nog niet in zicht.

De ontwikkelingen rondom Chemours beperken zich inmiddels allang niet meer tot de regio. Tweede Kamerleden brengen hun zorgen over de uitstoot van het bedrijf onder de aandacht bij de staatssecretaris. En onlangs gaf afvalverwerker ATM in Moerdijk aan afvalwater van Chemours te weigeren. Ook lopen er nog verschillende onderzoeken naar de uitstoot van giftige stoffen PFOA en GenX en de gevolgen daarvan.

SLAPEND BESTAAN Sliedrechter Arie de Ruiter vertelt dat hij al sinds begin deze eeuw zijn vraagtekens had. Hij is lid van de werkgroep Derde Merwedehaven, maar na de afsluiting van dat dossier leidt de werkgroep een slapend bestaan. Niet helemaal, want de werkgroep neemt zitting in een klankbordgroep rondom de bloedtesten, waar (oud-)inwoners van Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht binnen een geselecteerd gebied rondom de fabriek hun bloed konden laten testen op PFOA, een stof die tot 2012 vanuit Chemours via de lucht ook Sliedrecht bereikte. Ook stelde de werkgroep voor om de functie van buurtcommissie op zich te nemen en namens inwoners met het bedrijf te communiceren. ,,We zijn twee keer op gesprek geweest en de nieuwe directeur van Chemours was op zich best welwillend, maar we hebben daarna niets meer vernomen", aldus De Ruiter. ,,Vermoedelijk is hij vanuit Dupont terug gefloten." Chemours is sinds 2015 een afsplitsing van Dupont. (Overigens is er een Burenraad actief, met daarin onder meer inwoners uit de drie gemeenten.)

De werkgroep mengt zich via De Ruiter nu opnieuw in het dossier en stuurde een brief naar de Sliedrechtse politieke partijen. Het is tijd voor 0-op-de-meter-, aldus De Ruiter. Beperk de uitstoot van de giftige stoffen volledig. ,,De politiek mag er ook wel wat meer over zeggen", vindt hij.

Even later werd hij op zijn wenken bediend. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente trok burgemeester Van Hemmen namelijk fel van leer tegen het chemiebedrijf 'aan de overkant'. ,,Ik ben niet geïnteresseerd in intenties en relatiemanagement, ik wil vanaf nu daden zien!", aldus Van Hemmen begin januari. Want: ,,Het uitgangspunt is nul uit de pijp. Die rommel hoort niet in de lucht, water of grond." Ook richtte hij zicht tot Stientje van Veldhoven, de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: ,,Kijk nog veel kritischer naar het stoffenbeleid in Nederland. Er moet echt scherper dan nu gestuurd worden op de uitstoot van gevaarlijke en resistente stoffen. Dat is niet meer een kwestie van kunnen, maar van moeten." Het was de hoogste tijd voor een vuist op tafel, licht Van Hemmen desgevraagd toe. ,,We zijn er nu twee jaar mee bezig en ik constateer dat er bij Chemours veel intenties zijn, maar als ik eerlijk ben denk ik: Zorg er eens voor dat je een probleem voor bent. Elke keer ontstaat er gedoe en dan reageren ze daarop. Het is echt niet zo dat dat ik vind dat ze hartstikke fout zijn, een aantal dingen doen ze ook goed, maar ik vind wel dat ze in de communicatie zorgvuldiger en pro-actiever moeten gaan worden. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt: Nu ben ik er klaar mee. De samenleving mag ook wel eens weten dat wij als gemeente voor hun gezondheid staan. Dat verdienen de inwoners, zij leven met de zorgen. Daarom dacht ik: nu ga ik het zeggen. En geloof me, het lag al een paar maanden op mijn hart."

ONZEKERHEID Dolblij en blij verrast was De Ruiter toen hij dat hoorde. ,,Je vraagt je wel af waarom dat zolang duurde, hoewel Hanny (wethouder Visser, red.) er wel bovenop zit en daar heb ik ook veel vertrouwen in." Hij hoopt dat er dit jaar stappen gezet kunnen worden om de uitstoot tegen te gaan. Bij de aanvraag voor een nieuwe vergunning zou dat volgens De Ruiter geëist moeten worden. ,,Door de negatieve publiciteit en de druk van drinkwaterleidingbedrijven hebben ze nu koolstoffilters waardoor 90% van GenX wordt opgevangen. Dan blijkt dus dat als het bedrijf echt wil, er wel geld voor over heeft." Daarnaast ziet hij graag dat er meer openheid van zaken komt. ,,Je ziet dat het bedrijf dat niet wil. Dat geeft onzekerheid. Er is nu bloed getest op PFOA, daar hadden we nog nooit van gehoord. Zo zijn er misschien nog wel dingen waarvan we nu nog niks weten."