• Liesbeth Marchesini van Tablis Wonen.

    Erik de Bruin

Woningmarkt: Niet oververhit, wel zomers warm

SLIEDRECHT De verkiezingen vinden plaats op 21 maart. Tot die tijd behandelt Het Kompas Sliedrecht elke week een thema. Welke onderwerpen spelen er voor de toekomstige raad? Deze week het thema 'wonen'.

Zo op hol geslagen als in de meeste grote steden, is de woningmarkt in Sliedrecht nog zeker niet. Wel zijn er ook in het baggerdorp een aantal punten van zorg.

,,Als Tablis hebben we vooral met sociale huur te maken", zegt directeur-bestuurder Liesbeth Marchesini, die de markt niet als overspannen wil bestempelen. ,,Wel neemt het aantal mensen dat een woning zoekt toe en zoeken ze ook wat langer (in Sliedrecht een kleine twee jaar, red.)." Dat komt onder meer door de gezinsverdunning, zoals dat heet. ,,Mensen scheiden meer, zoeken daardoor een goedkope woning." Ook de vergrijzing zorgt voor krapte, aldus Marchesini. Daarnaast is het (landelijk) beleid erop gericht dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. ,,Vroeger woonden ouderen meer beschermd of in een instelling. Er zijn dus verschillende redenen en groepen die de druk doen toenemen."

LENING Ook de koopmarkt is (nog) niet oververhit, stelt makelaar Leo Zonnenberg. ,,In grote steden is het een kwestie van dat de hoogste bieder wint", vertelt hij in zijn kantoor aan de Kerkstraat. ,,In Sliedrecht is de huizenmarkt nog redelijk gunstig en dat zien we ook in vergelijkbare plaatsen om Sliedrecht heen. Vooral de koopwoningen tot 350.000 euro lopen goed. Kijk op Funda: twee jaar geleden stonden er in Sliedrecht nog ruim 300 woningen op deze internetsite, nu nog maar zo'n 120. In het hogere segment gaat het wat stroever."

Toch zijn er volgens Zonnenberg wel een paar aandachtspunten. ,,Voor jongeren/starters is het moeilijk om in Sliedrecht een betaalbare woning te vinden. Wel is het zo dat de kas voor de renteloze starterslening recent is aangevuld. Met hoeveel weet ik niet precies. Vorig jaar ging het om ruim 150.000 euro, maar dat kan nu weer anders zijn. Het is wel iets waarmee jongeren geholpen kunnen worden en waardoor het kopen van een huis makkelijker wordt." Deze lening, bedoeld naast de hypotheek, is mogelijk voor personen tussen de 21 en 35 jaar. Het maximumbedrag dat geleend kan worden is 30.000 euro.

Naast het beperkte aanbod, is ruimte voor nieuwbouw een ander punt van zorg. ,,Dat kan in de toekomst alleen maar over het spoor in Sliedrecht-Noord, maar ligt politiek echter gevoelig", weet Zonnenberg. En dus kom je uit bij kleinschalige projecten. ,,Het oude ziekenhuis komt te koop. Wellicht kunnen daar appartementen gerealiseerd worden voor jongeren en ouderen. Centraal wonen en ook nog goed voor de doorstroming. Dat geldt ook voor het uitgeven van vrije kavels. Volgens mij is daar ook interesse voor. Verder denk ik aan het omvormen van kantoren. Ook zou je door woningbouw iets kunnen doen aan de verdere leegstand op de Kerkbuurt."

TERUGHOUDENDHEID Ook Marchesini komt alleen op zulke kleinschalige projecten. Daarnaast is het volgens haar de vraag waar je als politiek de focus op wilt leggen. ,,Wij zijn echter van mening, dat er in Sliedrecht 400 woningen voor de sociale huur bij moeten komen", aldus Marchesini. ,,In Drechtstedenverband is nu gekozen voor standstill; er worden geen woningen toegevoegd aan het huidige aanbod. Dit moet nog wel lokaal uitgewerkt worden, maar ik merk bij politici toch enige terughoudendheid. Het is ook een politiek verhaal. Wil je vooral de hoge inkomens accommoderen of ben je er ook voor de lagere inkomens?"

Bij huurdersorganisatie SLIM Wonen is het standstill-besluit vanzelfsprekend niet goed gevallen. ,,De markt begint voorzichtig aan spaak te lopen", zegt bestuurslid Kor Blijenberg. ,,De doorstroming stagneert hierdoor", vult Kees de Zanger aan. Ze zetten hoog in om de 400 woningen te realiseren. ,,In het voorjaar hebben we hier al extra overleggen over", aldus De Zanger.

LASTEN VERDELEN Een ander vraagstuk betreft het thema duurzaamheid. Zo moeten alle woningen in 2050 van het gas af zijn. Bij de bespreking in de raad van de duurzaamheidsplannen noemde wethouder Aldrik Dijkstra dit 'absoluut geen sinecure'. ,,Hoe je particulieren meekrijgt is dé grote vraag voor de komende jaren", zei hij dinsdagavond.

Wat SLIM betreft, mag de rekening niet alleen bij de huidige huurders terechtkomen. Ook Marchesini van Tablis benadrukt dat de zwakste schouders hier niet voor op mogen draaien en pleit voor een regeling waarbij alle belastingbetalers, de lasten verdelen. ,,We gaan de komende tijd oriënteren bij andere gemeenten die hierin al wat ervaring hebben", zei Dijkstra dinsdagavond toe.