• Dominee Henk Hartogsveld (links) en voorzitter Anton van der Graaf (rechts).

    Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

90 jaar Onze Roeping Getrouw

SLIEDRECHT In het woud van kerken dat ons land rijk is, waarin men soms door de bomen het bos niet meer ziet, staat in het bosje van de Protestantse Kerk in Nederland sinds 90 jaar een omstreden boom. Ze wortelt in dezelfde grond en drinkt uit dezelfde bron. Haar vruchten zijn: vrijheid, kritische zin, verdraagzaamheid, culturele en maatschappelijke betrokkenheid. De vrijzinnige geloofsgemeenschap Onze Roeping Getrouw bestaat 90 jaar. Dit vieren zij met onder andere een jubileumdienst op zondag 27 oktober. Iedereen is altijd welkom, maar op deze zondag gaan de deuren nóg wijder open.

Onze Roeping Getrouw is al negentig jaar letterlijk en figuurlijk achter de Hervormde Kerk gesitueerd. De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) in Sliedrecht kwam voort uit een afsplitsing. ,,De Nederlandse Hervormde Kerk in Sliedrecht had in het begin van de twintigste eeuw een vrijzinnige predikant", vertelt voorzitter Anton van der Graaf. ,,De voorgangers werden gekozen door kiesverenigingen. In 1905 werd kiesvereniging "Onze Roeping Getrouw" opgericht, voor de belangen van de vrijzinnige hervormden. In de jaren twintig werd vrijzinnige dominee Van Santen aan de kerk verbonden. Na een paar jaar sloeg de predikant echter een meer orthodoxe weg in. De notabelen van de kerk, veelal baggeraars, verzetten zich daarom tegen hem, maar Van Santen weigerde te vertrekken. Daarom hebben 200 leden in oktober 1929 een eigen kerk gebouwd: Onze Roeping Getrouw."

,,Vrijzinnigen situeren zich aan de linkerzijde van de Hervormde Kerk", vertelt dominee Henk Hartogsveld, die sinds 2009 aan de gemeente is verbonden. ,,Qua gebouw is er amper verschil met andere kerken; we hebben een orgel en de Bijbel ligt op de kansel. Het grote verschil is de manier van brengen. We verkondigen hier geen leer, maar leggen de Bijbel uit. Men kan zelf overnemen wat plausibel lijkt. Er zijn geen regels waar mensen aan moeten voldoen, iedereen is welkom zoals hij of zij is. Ik geloof in één kerk: die van Jezus. 'De meeste is de liefde.' (1 Kor. 13) is ons motto, daar draait het om."

De kerk met zestig actieve leden kent een diversiteit aan bezoekers. Hartogsveld: ,,Iedereen is van harte welkom in onze kerk. Niet alleen op zondagmorgen om 10 uur; ook op donderdagavond staan de deuren van 19 tot 21 uur open voor een moment van stilte of een goed gesprek." Dit jaar staat in het teken van het jubileum. Op 27 oktober is onze jubileumdienst en de activiteiten worden afgesloten met het Neva-Ensemble uit Sint Petersburg, die op 9 januari komen optreden. Ook dit programma is aangepast op onze kerk."

De jubileumdienst begint op 27 oktober om 15.00 uur. ,,We hebben de Sliedrechtse kerken en moskee, het college en de vrijzinnige groeperingen uit de regio per brief uitgenodigd, alle anderen willen we bij dezen van harte welkom heten. Iets meenemen hoeft niet, we hopen dat men juist iets mee terug neemt. Wat je ras, geaardheid of geloof ook is; de deuren staan open, je mag erbij horen."

Onze Roeping Getrouw - Kerkbuurt 157 in Sliedrecht - www.vrijzinnig.nl/sliedrecht.