Albert Heijn Pranger-De Ligt ontvangt opnieuw SSK-certificering

SLIEDRECHT Albert Heijn Pranger-De Ligt in Sliedrecht heeft wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. Daarmee bewijzen ondernemers Machiel Pranger en Hans de Ligt en hun medewerkers opnieuw dat zij zich inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de supermarkt.

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie, en transport en logistiek.

Twee jaar geleden ontvingen de ondernemers voor het eerst het SSK keurmerk, in aanwezigheid van wethouder Ad de Waard. Toen werd de supermarkt geprezen om de uitmuntende inspanningen ten aanzien van arbeidsgehandicapten en de ondersteuning van diverse maatschappelijke acties en organisaties. Ook nu zijn Pranger en De Ligt daarvoor beloond. Maar de afgelopen twee jaar hebben zij niet stilgezeten: ,,Het was een mooie erkenning voor het werk waarmee we het verschil maken, maar de eisen zijn aangescherpt. Bovendien willen we het keurmerk ook waard blijven." Het SSK-bordje dat op de gevel van hun supermarkt prijkte, stimuleerde de ondernemers er daarom toe om het assortiment in de winkel aan te passen, met een nog uitgebreidere keuze aan lokale en regionale producten, zoals kaas, brood en bloemen.

Harrie ten Have, voorzitter van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, onderstreept het belang van de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. ,,Het laat de continuïteit van de inzet van de ondernemer zien. SSK ondernemers waren, zijn en blijven van grote lokale en maatschappelijke waarde. Ze ondersteunen bijvoorbeeld buurtverenigingen en sportclubs, die het niet altijd makkelijk hebben. Bovendien is de normering verstevigd en vragen we ten opzichte van twee jaar geleden meer van de ondernemer, onder andere op het gebied van toegankelijkheid voor minder validen', aldus Ten Have.

Op vrijdag 8 april (10.00 uur) wordt dit groots gevierd met medewerkers, klanten en betrokken organisaties in aanwezigheid van Esther Smit, gemeente Sliedrecht. De emballageactie vann de winkel, met behulp van klanten, heeft er toe geleid dat een cheque kan worden overhandigd aan de plaatselijke kinderboerderij en aan de Stichting United by Music. De eierenspaaractie voor de lokale Voedselbank heeft in 1 jaar 12.000 eieren opgeleverd; deze actie wordt op 8 april afgesloten. Redenen genoeg om langs te komen en ondernemers en medewerkers te feliciteren met het opnieuw behalen van het SSK keurmerk, waarmee het belang van lokaal en betrokken ondernemerschap wederom wordt onderstreept.