Boskalis gaat baggeren in Brazilië

PAPENDRECHT Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en joint venture partner Van Oord hebben een contract verworven van het Braziliaanse Ministerie van Transport, Havens en Civiele Luchtvaart voor baggerwerkzaamheden in het kader van de uitbreiding en het onderhoud van de haven van Santos, de grootste haven van Zuid-Amerika. Het contract heeft voor de joint venture een totale waarde van circa 110 miljoen miljoen.

In de komende maanden worden studies uitgevoerd en wordt het ontwerp van de vaargeulen en de ligplaatsen van de haven tegen het licht gehouden. De daaropvolgende baggerwerkzaamheden worden door middel van diverse sleephopperzuigers en een backhoe dredger uitgevoerd en vangen naar verwachting later dit jaar aan. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2018 afgerond.