• ANKE.BOT

Drechtsteden moeten samen werken aan zichtbaarheid

SLIEDRECHT De Drechtsteden zijn één van de drie maritieme topregio's in Nederland en dé topregio van de maritieme maakindustrie. Dat is een conclusie van oud-commissaris van de Koningin dhr. Jansen, die in opdracht van de Drechtsteden onderzoek deed naar het gebied. Er is enorm veel kracht maar de zichtbaarheid moet beter en daarnaast moeten de Drechtsteden nog effectiever samenwerken. En daar is haast bij; de titel van zijn rapport 'Zichtbaar Samen Maritiem' laat zich niet toevallig afkorten tot: z.s.m.

Voor zijn onderzoek naar de kracht en kernkwaliteiten van de Drechtsteden voerde Jansen gesprekken met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en brede debatten met onder meer de zeven Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten en met het Drechtstedenbestuur. De gesprekken waren openhartig en lieten grote betrokkenheid zien. Drechtsteden is een waterrijk gebied met een sterke arbeidsethos, een eigen karakter en een bijzondere economische positie.

Er gebeurt heel veel goeds in het gebied. Er zijn toonaangevende internationale bedrijven en het gebied is dé topregio waar het gaat om maritieme maakindustrie. Ook mag de regio trots zijn op de kennis van waterveiligheid en op de uitstekende zorg. Maar vraag het aan buitenstaanders en niemand weet ervan. De regio is te weinig zichtbaar en te weinig herkenbaar.

Om de Drechtsteden stevig op de kaart te zetten, is het nodig om daar snel verandering in te brengen. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid moeten gezamenlijk optrekken. Jansen adviseert daarom onder meer dat het bedrijfsleven, onderwijs en overheid een Economische Raad in het leven roepen die een gezamenlijke economische strategische agenda kan opstellen. Om Maritieme Topregio te blijven, moet de regio innovatie meer faciliteren en ook de 'randvoorwaarden' beter op orde brengen. Met goede bereikbaarheid bijvoorbeeld, en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Dat kan, volgens Jansen, alleen als de Drechtsteden intensiever gaan samenwerken en bindend beleid maakt op een aantal domeinen.

Portefeuillehouder Bestuur en Netwerk Peter Verheij van het Drechtstedenbestuur: ,,Jansen toont aan dat de Drechtsteden een enorme potentieel hebben. We zijn dé maritieme maakregio van Nederland. Het gaat er nu om samen met het bedrijfsleven en het onderwijs het potentieel van het gebied beter te benutten en daar zo spoedig mogelijk werk van te maken."