• Fysiotherapie Sliedrecht-West

Fysiotherapie Sliedrecht West 2018

Advertorial

SLIEDRECHT Nu het einde van het jaar nadert wordt het weer tijd om u te oriënteren op een nieuwe ziektekostenverzekering voor 2018. Hoe zit het eigenlijk met de vergoedingen en bestaat het eigen risico ook bij fysiotherapie? Een interview met Fysiotherapie Sliedrecht West.

,,Wij merken nog steeds dat er veel onduidelijkheden zijn wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie", aldus maatschapslid Bob Melman. ,,Ten eerste denken cliënten nog al te vaak, dat ze zelf geheel of gedeeltelijk de behandelingen moeten betalen. Als men zich echter aanvullend heeft verzekerd voor fysiotherapie worden de behandelingen geheel vergoed."

,,Veel van onze klanten zijn nog steeds in de veronderstelling dat fysiotherapie ten koste gaat van het eigen risico met als gevolg dat ze ook deze zorg mijden. Dit is echter een groot misverstand. Fysiotherapie uit het aanvullende pakket gaat niet ten koste van het eigen risico! Heel jammer dat hier nauwelijks aandacht aan besteed wordt", vult Hans Mikhout aan.

Er bestaan duidelijke verschillen per aanvullend pakket met betrekking tot het aantal te vergoeden behandelingen. ,,Een rondgang langs de verschillende verzekeraars kan in dit opzicht voordelig uitpakken en loont dus de moeite. Hiervoor bestaan diverse vergelijkingsites zoals Independer", aldus Melman. ,,Wanneer men echter geheel niet aanvullend verzekerd is, kan men bij Fysiotherapie Sliedrecht West tegen een voordelig tarief de therapie toch volgen."

Fysiotherapie Sliedrecht West is gevestigd aan de Maaslaan 8 in Sliedrecht. De praktijkvoering is door het volgen van meerdere cursussen en beroepsgerichte opleidingen in de loop der jaren uitgebreid en verbeterd zoals medical taping en heup-, knie- en schouderrevalidatie.

Ook de cliëntgerichte en persoonlijke benadering is door de kleinschalige opzet van de praktijk gebleven wat blijkt uit de waardering voor het snel inplannen, de korte wachttijden, het op tijd afspraken nakomen en de openingstijden 's avonds (al sinds 1992!).

Hans Mikhout: ,,Sinds maart 2017 is ons team versterkt met Nicoline Punt. Zij is manueel therapeut in opleiding. Ook hebben wij dit jaar een nevenvestiging geopend in PTS Sliedrecht, waarvan maatschapslid Esther Boer-Bot tevens eigenaar is. Het is een moderne paramedische fitness/fysio-locatie aan de Krommestoep in Sliedrecht waar onder andere onze COPD- en diabetesgroepen trainen volgens de jongste daarvoor geldende richtlijnen."

,,Ook verzorgen wij in onze praktijk aan de Maaslaan medische fitness ter ondersteuning van revalidatieprocessen. In de één op één setting doen we dat bijvoorbeeld tijdens de revalidatiefase na een knieoperatie. Wij beschikken daartoe over een loopband, fiets/ergometer, de bowflex voor krachttraining en een roeiapparaat. Als de één op één begeleiding in onze praktijk niet meer noodzakelijk is, stellen wij onze patiënten in de gelegenheid om bij PTS te gaan trainen om hun conditie verder te verbeteren."

Hans Mikhout , Bob Melman, Esther Boer-Bot en Nicoline Punt zullen u de komende jaren blijven informeren over deze ontwikkelingen ten aanzien van de door u te volgen therapie.