• Joachim de Ruijter

Harlingen en Baggerbedrijf De Boer sluiten nieuw contract

SLIEDRECHT De gemeente Harlingen en Baggerbedrijf De Boer uit Sliedrecht hebben gisteren een vijfjarig onderhoudsbaggercontract gesloten voor de Friese zeehaven. Het contract is gewonnen na een aanbesteding waar zeven bedrijven aan meededen.

,,Wij zijn ontzettend trots dat we wederom aan de slag mogen voor Harlingen", aldus Kees van de Graaf, directeur van Baggerbedrijf De Boer. ,,De samenwerking met deze goede en plezierige opdrachtgever loopt al sinds de start van de onderneming, veertig jaar geleden. Sleephopperzuiger 'Adelaar' is sinds die tijd regelmatig in de haven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze opdracht onderstreept nog maar eens dat langjarige onderhoudscontracten de focus zijn en blijven voor ons bedrijf."

In de aanbesteding bleek Baggerbedrijf De Boer als economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) uit de bus te komen, waarbij gekeken is naar de inschrijfsom in combinatie met de kwaliteitscriteria op het gebied van de CO2-prestatieladder en het gebruik van diesel met een laag zwavel gehalte (ULSD). Het baggercontract loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 en kan daarna met maximaal vijf jaar verlengd worden.

Op de foto bezegelen Maria le Roy, wethouder economische zaken en ruimtelijke ordening van de gemeente Harlingen, en Kees van de Graaf, directeur van Baggerbedrijf De Boer, het contract met een handdruk.