Tien jaar een warm hart voor het kind

 ,,We verzorgen de dagopvang van twee groepen kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar, waarvan er een in september is verhuisd naar onze kinderdagopvang in de Anne de Vriesschool", vertelt Nely. ,,Daarnaast kunnen we peuteropvang (het vroegere peuterspeelzaalwerk) bieden in de Oranje-Nassauschool, de Prins Willem-Alexanderschool en de Anne de Vriesschool, die allen onderdeel zijn van de Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). In mei hebben we een intentieovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat we onze samenwerking de komende jaren verder zullen intensiveren. We stellen het bijzonder op prijs dat de gemeente Sliedrecht aan de VCOS toestemming heeft verleend om de benodigde lokalen aan Eigenwijs ter beschikking te stellen." Harold vult aan: ,,Bij veel ouders leeft de gedachte dat onze peuteropvang alleen toegankelijk is voor kinderen van werkende ouders. Dit is niet het geval, want ook eenverdieners kunnen hun peuter vanaf de leeftijd van twee jaar aan onze opvang toevertrouwen. Eigenwijs krijgt namelijk ook voor die categorie een subsidie van de gemeente Sliedrecht. Op onze buitenschoolse opvang in de Anne de Vriesschool zijn ook kinderen van andere basisscholen welkom." Nely legt verder uit: ,,Voor de kinderen is het heel prettig dat de peuteropvang binnen de basisscholen plaatsvindt. De kinderen maken nu al gebruik van het speellokaal en het schoolplein. Daarnaast doen zij mee met activiteiten zoals het schoolontbijt, Sint Nicolaas en de kerstviering. Dit alles zorgt ervoor dat de overstap naar het basisonderwijs in de regel soepel verloopt. Doordat we in één gebouw gehuisvest zijn, kan de groepsleiding van Eigenwijs de informatie over peuters die doorstromen naar basisonderwijs gemakkelijk doorspelen. Op de peuteropvang wordt gewerkt met vroeg-signalering. Dit houdt in dat voor een kind, dat extra aandacht nodig heeft ter bevordering van zijn of haar ontwikkeling, in overleg met de ouders een VVE indicatie kan worden aangevraagd. De afkorting staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. De gemeente stelt hiervoor extra financiële middelen ter beschikking. Verder willen we melden dat Eigenwijs momenteel nauw betrokken is bij de bouw van de Brede School in Baanhoek West. We hopen op die locatie met nieuwe groepen kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van start te gaan." Zie ook www.eigenwijskinderopvang.nl.