'Vraag naar bedrijfsruimte neemt toe in Drechtsteden'

DORDRECHT De markt voor bedrijfsruimte in de Drechtsteden heeft tussen 2012 en 2015 veel te lijden gehad onder de economische crisis. Er is sprake van een toename van aanbod en leegstand in die periode. Dat blijkt uit de 'Monitor Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden'. Toch is Richard Korteland, portefeuillehouder Economie van het Drechtstedenbestuur, optimistisch: ,,Er zijn ook duidelijk tekenen van herstel te zien in het laatste jaar. De huur en koop van bedrijfsruimte neemt weer toe en de groei van de leegstand neemt af. De verwachting is dat deze positieve ontwikkelingen zich verder zullen doorzetten."

Kortland verwacht dat veel langdurig leegstaande bedrijfsruimte weer in gebruik genomen zal worden nu de economie aantrekt. ,,Dit vanwege een gunstigere prijsontwikkeling ten opzichte van nieuwbouw."

De leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden is verspreid over alle bedrijventerreinen in de regio, wijst de monitor uit.